Høring av planprogram - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2033

Høring av planprogram - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2033

​Hovedutvalget for undervisning – oppvekst og kultur har i møte 18.11.2020 vedtatt at høringsutkastet til planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet sendes på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-13.

​Det varsles oppstart for arbeidet med revisjon av gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2016 – 2019 jf. plan og bygningsloven § 11-12.

Formålet med planarbeidet framgår av planprogrammet. Forslag til planprogram kan hentes på kommunens servicesenter i Storgata 8.

Planprogram Idrett og fysisk aktivitet (PDF, 470 kB)

Skriftlige innspill merkes med «Innspill til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet» og kan sendes på flere måter:

  • E-post til postmottak@halden.kommune.no eller
  • Post til Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden.


Frist for innspill er 27.01.2021.

Kontaktperson: Idrettskonsulent Christian Berg, tlf: 99000874