Høring: Frivillighetsplan 2023 - 2028

Høring: Frivillighetsplan 2023 - 2028

Høringsutkast til frivillighetsplanen er nå publisert. Det er opprettet et skjema som skal gjøre det enkelt for deg å gi dine innspill. 

Arbeidet med frivillighetsplanen har vært utsatt, men nå er den ute på høring. Frivillighetsplanen er en temaplan, og det er 3 ukers høringsfrist, med siste frist for levering av innspill 31.03.2023. 

Handlingsplanen finner du fra side 25 i dokumentet under. 

Klikk her for å åpne dokumentet Frivililghetsplan høringsutkast 2023 - 2028.

Høringsfristen utløp 31. mars 2023.