Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden – rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden – rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden ble vedtatt i Kommunestyret 22.06.2016. Av hensyn til søknader om spillemidler for 2023 må handlingsdelen i planen rulleres i 2022.

Anlegg som det skal søkes spillemidler på må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. I den forbindelse må påbegynte eller planlagte anlegg det skal søkes spillemidler på for tildelingsåret 2023 spilles inn til kommunen.

Innspill til prioriteringer i kommunedelplanens handlingsdel sendes Halden kommune:

Post: Postboks 150, 1751 Halden.
E-post: postmottak@halden.kommune.no

Gjeldende Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden finner du her

Kontaktperson: Christian Berg, tlf: 99 00 08 74

Frist for å melde inn anlegg til rullering av handlingsplanen: 23.09.2022.