Kommunedelplan Helse, omsorg og mestring

Kommunedelplan Helse, omsorg og mestring

Kommunedelplan Helse, omsorg og mestring som skal vise retning og skape forutsigbare rammer for tjenestene, både for tjenestemottakere og for tjenesteytere, samt Halden kommunes innbyggere og samarbeidspartnere.

Helsetjenestene står overfor et paradigmeskifte med store endringer i befolkningssammensetningen de neste årene. Strategien er ment å legge en langsiktig plan for hvordan Halden kommune skal møte denne utfordringen, og sikre trygge og bærekraftige tjenester for Haldens befolkning.

Kommunalavdeling Helse og mestring har arbeidet med fremtidens strategi for helse og mestring siden 2018. Kommunedelplan Helse, omsorg og mestring 2022-2034, er en kommunedelplanplan som består av to deler.

  • Del 1 består av strategidokumentet.
  • Del 2 består av et omfattende kunnskapsgrunnlag med tilhørende vedlegg. 

Kommunedelplan Helse, omsorg og mestring 2022 - 2034 ble endelig vedtatt av Hovedutvalget for helse - omsorg - sosialtjenester og inkludering 31.08.2022.

Kommunedelplan Helse, omsorg og mestring 2022-2034, Del 1 Strategi

Kommunedelplan Helse, omsorg og mestring 2022-2034, Del 2 Kunnskapsgrunnlaget