Kunngjøring om gatesalg på 17. mai 2022 i Halden

Kunngjøring om gatesalg på 17. mai 2022 i Halden

Se regler om salg av heliumballonger og annet gatesalg for 17. mai her. 

Forbud mot gatesalg av heliumballonger på offentlig sted i Halden kommune.  

Halden kommunestyre vedtok 22. mars 2018 grunnet miljøvernhensyn fra nå å forby gatesalg av heliumballonger i Halden kommune på sine eide offentlige steder – gater og torg. Tillatelse til slikt salg vil således heretter ikke bli gitt. 

Gatesalg

De som ønsker å selge mat, drikke og annet fra offentlig sted må på forhånd ha innhentet tillatelse fra:

Halden kommune, Parkeringskontoret, Storgt. 7, tlf. 69174740. mob. 93244024 eller e-post: postmottak@halden.kommune.no

Slik tillatelse vil kunne gis på anviste plasser. Slikt salg skal ikke forstyrre barnetoget. Salgstillatelse vil ikke bli gitt for salg av heliumballonger, spraybokser eller andre produkter som kan medføre fare eller ulempe for andre. 

Halden kommune, 10.05.2022 

Kommunedirektøren