Reguleringsplan for Fredrikshald brygge – Tyska

Reguleringsplan for Fredrikshald brygge – Tyska

​Det er tidligere sendt ut en begrenset høring til berørte myndigheter og naboer.

Vi registrerer at det er stort engasjement om saken og vi har hatt mange henvendelser om å få tilsendt høringsdokumentene. Vi legger derfor ut alle høringsdokumentene her slik at de er åpent tilgjengelige for alle.

Selv om planforslaget i utgangspunktet ble sendt på en begrenset høring, er det selvsagt åpent for at også andre kan komme med sine merknader og innspill til saken. 

Vi ber om at eventuelle merknader sendes til postmottak@halden.kommune.no innen 8. januar 2021


Oversendelsesbrev 25.11.2020 (PDF, 208 kB)

Planbestemmelser Tyska (PDF, 444 kB)

2a Plankart Vertikalnivå 2 (PDF, 889 kB)

2b Plankart Vertikalnivå 1 (PDF, 532 kB)

3 Ny planbeksrivelse innledning (PDF, 726 kB)

4 Illustrasjoner (PDF, 10 MB)

5a Støyrapport (PDF, 3 MB)

5b Trafikkanalyse (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse, datert 13.05.2015 (PDF, 11 MB)

Konsekvensutredning 2015 (PDF, 26 MB)

.