Visittkort

Visittkort

Behov for visittkort må avklares i den enkelte enhet. Kostnaden vil bli belastet enheten. Bestilling av visittkort bør derfor gå fra leder med budsjettansvar til Kommunikasjon og service som bestiller alle visittkort for Halden kommune. 

Benytt følgende e-post: profil@halden.kommune.no