Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Folkehelsearbeidet i Halden

Lisa Gustavsen Endret:01.07.2020 14:49 Emneord (los) Byen og kommunen, Næringsliv

Hovedmålsettingen med folkehelsearbeid er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

I tillegg til helsesektorens innsatser, ligger påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer. Eksempler på dette er utdanning, arbeid, bo- og nærmiljøer, ren luft, fravær av støy, gang- og sykkelstier, turstier og friluftsliv, fysisk aktivitet i skolen.

Her kan du lese om Velferdspiloten

Halden kommune er sammen med de andre kommunene i tidligere Østfold og fylkeskommunen, medlem i partnerskapet Østfoldhelsa.

Presentasjon av Folkehelseprofil for Halden​

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofiler for alle landets 429 kommuner. De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen.

Folkehelseprofilen 2015 for Halden viser bla.at:

  • Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet.
  • i Aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet for øvrig.
  • Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig.
  • Andelen barn som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet.
  • Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon sammenlignet med resten av landet.
  • Det er færre nye tilfeller av kreft enn i landet for øvrig.
  • Andel som legges inn på sykehus med hjerte- og karsykdommer er lavere enn i landet som helhet.
  • Halden har god drikkevannsforsyning, med god kvalitet.
 
Les hele profilen herFolkehelseprofil 2015.pdfFolkehelseprofil 2015.pdf
​                                folkehelseprofil 2016.pdf
                                Folkehelseprofil Halden 2017.pdf
                                Folkehelseprofil 2019.pdf

 Kontakt

 

Opprettet: 22.02.2013 13:08

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar