Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Økonomisk støtte til parsellhager

Henrik Meyer Endret:27.02.2017 09:50

​​Nå kan lag og foreninger i Halden søke om økonomisk støtte til å etablere en parsellhage.

Det er Østfold fylkeskommune og folkehelsesatsingen Østfoldhelsa som nå viderefører støtten til parsellhager. I 2017 er det satt av 200.000 kroner som alle kommunene i Østfold kan søke på i samarbeid med lag og foreninger.

Halden kommune oppfordrer derfor lokale lag og foreninger som ønsker å utvikle og drive en parsellhage om å sende en søknad til kommunen. Søknadsfrist er 15.april. Deretter vil Halden kommune søke Østfold fylkeskommune om midler, dersom det dukker opp gode prosjekter.

Motvirker sosiale ulikheter

Fylkeskommunen brukte, gjennom sin folkehelsesatsning Østfoldhelsa, 200.000 kroner til parsellhager også i 2016. Da ble disse midlene fordelt på parsellhager i Sarpsborg og Moss.

Fylkeskommunen og Østfoldhelsa håper parsellhager i bysentrum kan være et av flere bidrag for å motvirke sosiale ulikheter i helse. Dette er noen mulige fordeler med parsellhager:

  • At naturen og byen bringes sammen, kan stimulere til økt aktivitet og naturforståelse.
  • Parsellhagen kan være en sosial møteplass, hvor beboere i et område møtes over et felles prosjekt og en felles interesse.
  • Den kan være en arena hvor innbyggere med innvandrerbakgrunn kan ta med hele familien og møter andre hvor de får anledning til å utøve norsk språk i praksis samtidig som man gjør noe hyggelig sammen.

Dele erfaringer

I Oslo er det i dag lange ventelister med personer som står i kø for å få tilgang til en parsellhage.  Fylkeskommunen tror at det er et behov for et slikt tilbud også i Østfold.

Erfaringsmessig påløper en rekke kostnader i arbeidet med parsellhager, f.eks. arbeidsinnsats, utstyr og kompetanseoppbygging. Fylkeskommunen ønsker å dele ut midlene til kommuner, som forplikter seg å gjøre erfaringer som kan komme andre kommuner til gode senere. Samarbeid med lag og foreninger kan også være en fordel.

Søknader og spørsmål:

Vibeke Julsrud, landbruksrådgiver, Halden kommune
Epost: vibeke.julsrud@halden.kommune.no
Post: Postboks 150, 1751 Halden
Telefon: 69174906

Opprettet: 27.02.2017 09:44

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar