Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

 Foreslår å legge ned to barnehager

Henrik Meyer Endret:29.10.2020 16:57

​Kommunedirektøren foreslår å legge ned Karrestad barnehage og Bjørklund barnehage. 

Les alt om budsjettforslaget her

Torsdag presenterte kommunedirektøren sitt forslag til årsbudsjett for 2021. Det er nødvendig å stramme inn ytterligere for Halden kommune og derfor får politikerne flere ubehagelige forslag til innsparing på bordet. 

Kommunalavdeling undervisning og oppvekst har store utfordringer også i 2020. Utfordringene har vedvart over flere år og disse utfordringene vil prege budsjettbildet også i 2021. Innen denne sektoren alene legges det nå fram en rekke forslag om endringer for å redusere kostnader på rundt 19 millioner kroner i neste års budsjett. Noen av disse forslagene til innsparing handler om barnehagestruktur. 

Bjørklund og Karrestad

Kommunedirektøren foreslår å legge ned to av Halden kommunes barnehager fra august 2021. Det er de to barnehagene Karrestad og Bjørklund som foreslås nedlagt. 

- Behovet for barnehageplasser i Halden er synkende og vi har allerede mye ledig kapasitet. Derfor har vi tidligere lagt ned noen avdelinger i kommunale barnehager. Nå beregner Statistisk sentralbyrå at det vil gå omtrent et tiår før det igjen er nye behov for flere barnehageplasser i Halden. I det bildet trenger Halden kommune å satse på de barnehagene som ivaretar dagens krav og er best egnet for moderne barnehagedrift i årene som kommer. Det er dessverre ikke Karrestad og Bjørklund, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Flere av de kommunale barnehagene er lite arealeffektive og derfor har de store vansker med å tilpasse seg en økonomisk effektiv drift. Barnehagene sliter med å fylle opp avdelinger. Når kommunen driver egne barnehager lite effektivt, betyr det også at kommunens kostnader til de private barnehagene øker. Derfor er det viktig for kommunens økonomi at de kommunale barnehagene fylles opp og drives effektivt.

- Selv om det leveres et trygt og godt pedagogisk tilbud i disse barnehagene, så er det utfordringer med bygningene. Begge disse barnehagene er bygget slik at de i dag er mindre moderne enn hva som er standard. Det er mye som må gjøres for å få disse barnehagene til å tilfredsstille dagens krav til effektiv arealutnyttelse og moderne barnehagedrift. Når vi vet at vi trenger færre barnehageplasser de neste ti årene, er det mer økonomisk å legge ned to av våre eldre barnehager enn å pusse opp, sier kommunedirektøren.

I budsjettforslaget er det beregnet at nedleggelse av disse to barnehagene til sammen vil gi en innsparingseffekt i løpet av de fem siste månedene i 2021 på 3,2 millioner kroner. Disse nedleggelsene vil også bidra til at andre barnehager utnytter sin kapasitet bedre.

Veien videre

Kommunedirektøren presenterte hele sitt budsjettforslag for politikerne 29. oktober der disse nedleggelsene er to av mange forslag. Nedleggelsene er dermed ikke endelig bestemt. 

Ansatte i de to barnehagene er orientert om dette forslaget før det offentliggjøres, og tillitsvalgte er involvert i prosessen. 

Berørte foresatte vil få informasjon tilsendt via barnehagenes informasjonskanal MyKid. Foresatte som har barn i de to berørte barnehagene vil få tilbud om barnehageplass i en annen kommunal barnehage, dersom dette forslaget blir gjennomført. 

Halden kommunes budsjett for 2021 skal behandles politisk utover høsten og vil bli vedtatt i kommunestyret 17. desember. Det er da det besluttes om nedleggelse av Bjørklund og Karrestad barnehager og andre forslag til innsparing, skal gjennomføres. 

Fakta om budsjettprosessen

Kommunens årsbudsjett er det viktigste dokumentet for styring av Halden kommune. I årsbudsjettet fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Det er kommunens administrasjon som presenterer det første forslaget til et nytt budsjett, men det er ikke gjeldende før det er politisk vedtatt og på veien dit kan mye endres. 

Veien frem mot et nytt årsbudsjett er som følger:

  • 29. oktober 2020 presenteres "Kommunedirektørens budsjettforslag". Dette forslaget er laget etter innspill fra alle deler av kommunens administrasjon. Det er kommunedirektørens jobb å peke på hva som bør prioriteres og hvor det kan være mulig å spare penger.
  • Utover høsten kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag der de viser hvordan de helst vil prioritere. Partier som samarbeider tett, lager ofte et felles budsjettforslag. 
  • Partienes ulike forslag behandles politisk både i formannskapet og i kommunestyret utover høsten.
  • I desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. I 2020 er det planlagt at budsjettet skal vedtas politisk 17. desember. Det er ikke uvanlig at det budsjettet som vedtas politisk, ser noe annerledes ut enn det kommunedirektøren foreslår tidligere på høsten. 
  • Budsjettet som vedtas i desember 2020, vil være det kommunen skal drive etter fra januar 2021. Det kan likevel være noen tiltak som iverksettes senere.


Opprettet: 29.10.2020 16:39

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar