Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

 Samlokalisert bolig hedres for HMS-arbeid

Lisa Gustavsen Endret:14.11.2017 16:49

​Etter mange år med svært lavt sykefravær går årets HMS-pris i Halden kommune til Rådyrfaret samlokaliserte bolig. 

​Halden kommune deler hvert år ut en pris til en avdeling eller enhet som utmerker seg spesielt innen arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). 

For å vinne denne prisen forventes det et engasjement og innsats utover de rutiner og retningslinjer som foreligger. Alle ansatte har hatt mulighet til å nominere kandidater. Arbeidsmiljøutvalgene i hver sektor har valgt ut sine kandidater, mens hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) i Halden kommune utgjør juryen som kårer vinneren. 

Prisen består av en vandrepokal, et diplom og 10.000 kroner som kan benyttes til trivsel- og velferdstiltak. 

Varaordfører Anne-Kari Holm delte tirsdag ut prisen under en samling i Folkets hus. I år var det syvende gangen den ble delt ut og prisen for 2017 gikk til Rådyrfaret samlokaliserte bolig.

- Dette er en stor tillitserklæring som vi tar med oss til videre godt arbeid og en ære for samlokaliserte boliger som nå har vunnet for første gang, sier en fornøyd Charlotte Labori som førte ordet på vegne av Rådyrfaret samlokaliserte bolig.

Sammen med sine arbeidskolleger Monica Olsen, Eline Paulsen og Christine Stensvik mottok de HMS-prisen på vegne av boligen for godt helse, miljø og sikkerhet-arbeid på arbeidsplassen.


Dette er juryens begrunnelse: Rådyrfaret samlokaliserte bolig har over mange år hatt svært lavt sykefravær. Det er lite utskifting i personalet og ansatte gir uttrykk for stor trivsel på arbeidsplassen. Alle ansatte har fokus på det faglige arbeidet, men også det å være tilstede for hverandre i en hektisk og krevende arbeidshverdag. I hverdagen er det alltid fokus/tilbud om fysisk aktivitet. Dette er noe både brukerne og de ansatte setter stor pris på. Vi ser ofte at dette kan vende det negative til det positive både for brukere og ansatte. I utfordrende og akutte situasjoner er ansatte trygge på at andre alltid kommer og bistår, dette gjør at man slipper å stå i slike situasjoner alene. Dette gjør igjen at den ansatte ikke gruer seg til å gå på jobb, og derfor er fokuset på HMS viktig på alle personal- og fagmøter. Trygghet og trivsel på jobb er prioritert. Arbeidsplassen har likevel et mål om å bli enda bedre innen HMS-arbeid, og skal ha dette som et fokusområde i tiden fremover. Rådyrfaret har et godt omdømme både fra pårørende og utenforstående og er et sted mange ønsker å bo. Nyansatte gir også positive tilbakemeldinger om måten de blir mottatt på og arbeidsplassen ellers. 

Vil du vite mer om samlokaliserte boliger? Klikk her: http://halden.kommune.no/helseogomsorg/samlokaliserte_boliger/Sider/side.aspx


​Kriterier for Halden kommunes HMS-pris:
Avdelingen/enheten har et godt og implementert HMS-arbeid. Avdelingen/enheten jobber systematisk og målrettet med HMS-arbeidet. Det kan vises til høyt nærvær / betydelig nedgang i fravær siste året. Det kan vises til høy grad av tilrettelegging for nærvær.
Avdelingen/enheten driver miljøskapende- og trivselsskapende arbeid. Avdelingen/enheten har godt omdømme og får positiv omtale av andre. Avdelingen/enheten har etablerte arenaer hvor HMS er tema. Det er etablert samarbeidsarenaer med verneombud og tillitsvalgte.
​Rådyrfaret samlokaliserte bolig
Halden kommune har 17 boliger for totalt 79 personer med bistandsbehov.
Rådyrfaret er en av disse boligene. I en samlokalisert bolig gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte. Antallet leiligheter i boligene er variable – alt fra 1 til 12, men alle leilighetene er tilknyttet en serviceleilighet. Der vil det være tilgjengelig personale som kan kontaktes ved behov. Ellers har de fleste beboerne faste avtaler og tider hvor de mottar bistand fra boligens personale. Flere av boligene er kun bemannet på kveldstid da beboerne er på arbeid/dagsenter på dagtid. Alle boligene har en avdelingsleder som er tilgjengelig på telefon dagtid. Enhetsleder for alle de samlokaliserte boligene er Linda Sannes Bakstad. Avdelingsleder for Rådyrfaret samlokaliserte bolig er Lene Sande.

Opprettet: 14.11.2017 14:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar