Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

 Styrker kompetanse om språkvansker

Henrik Meyer Endret:18.03.2019 10:48

​Ansatte i de kommunale barnehagene i Halden har fått et introduksjonskurs i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Det er et viktig verktøy for å heve kompetansen om barn med språkvansker. 

ASK betyr å bruke annerledes kommunikasjonsmetoder som bilder, tegnspråk eller kroppsspråk for å lære barn å utrykke seg på andre måter enn tale. Metoden skal bidra til å utvikle barns kommunikasjonevner. Målet med å innføre ASK i barnehagene er å utvikle et likeverdig og godt barnehagemiljø uavhengig av funksjonsnivå.

ASK-kurs for barnehager.jpgKurset ble holdt av Lisbeth Seeland som er medlem av International Society for Argumentative and alternative Communication (ISSAC).  Hun er utdannet ved Høgskolen i Vestfold. Seeland informerte om de ulike kommunikasjonsmetodene for barn og unge som har vanskeligheter med å bli forstått, og at det er viktig å identifisere hvilken kommunikasjonsmetode som passer til det enkelte barnet.

Hva tenker du om innføring av ASK i barnehagene i Halden kommune?

- Jeg tenker det er kjempeviktig for de barna som trenger det, så de får tilgang på sitt kommunikasjonsmiddel i barnehagen også. Så ser vi at det er gunstig for alle barn å ha tilgang på enten symboler eller tegn. Enhver form for ASK er veldig bra for mange typer barn. Fremmedspråklige barn kan ha god nytte av det. Det vi ofte ser er at de metodene vi bruker i ASK er bra for alle barn, sier Lisbeth Seeland.

Dette er Halden kommunes barnehager: Stangeløkka, Brekkerød, Karrestad, Bjørklund, Isebakke, Bergknatten barnehager.

ASK-kurs for barnehager 2.jpg


Opprettet: 18.03.2019 10:35

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar