Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Advokatvakt på Servicesenteret

Lisa Gustavsen Endret:28.02.2020 09:50

​Mandag 2. mars 2020 begynner advokatvakten på Servicesenteret igjen etter en pause i vinter.

​Annenhver mandag fra kl. 13.30 -14.30 vil byens advokater delta i en vaktordning på Servicesenteret i Rådhuset, Storgt. 8, Halden. Her vil de gi publikum et tilbud om ett kvarters gratis rådgivning slik at man kan finne ut om man har en sak det er rettslig grunnlag for å gå videre med. 

Advokatforeningens lokallag i Halden ønsker å presisere at dette er en veiledningstjeneste.

Sakene de vurderer kan være fra alle rettsområder:
 f.eks.
Arv / skifte 
Forsikring
 Ekteskap (ektepakt, skifte av felleseie)
 Samboer (samboeravtale, deling) 
Barn (barnefordeling, barnebidrag)
 Barnevern 
Boligrett, husleie 
Skatt 
Trygderett (klage over avslag) 
Utlendingsrett (klage over avslag) 
Gjeld, konkurs, tvangsfullbyrdelse 
Strafferett 
Fast Eiendom (mangler hussalg, grensetvist)
 Tomtefeste
 Arbeidsrett 
Forvaltningsrett 
Erstatning (personskade, tingsskade)
 Annet 

Advokatvaktordningen er primært tenkt som en bistand til at privatpersoner kan å ta stilling til om man har en sak i
  • privatrettslige forhold eller
  • å vurdere om vedtak som er fattet av forvaltningen bør påklages til høyere instans. Dette kan for eksempel gjelde NAV i trygdesaker og UDI i utlendingssaker og kommunen i saker om helse, skole og plan- og bygningsrett. Det kan også gjelde om politiet har fattet en beslutning om et tvangsmiddel eller ilagt noen et forelegg for et straffbart forhold. 
Advokatvaktordningen er ikke tenkt å være et alternativ til rådgivning som gis av det offentlige. Slike spørsmål skal rettes til rette instans i NAV eller kommunen. Det innebærer for eksempel at spørsmål om man kan har rett til tilbud om trygd, AAP, sosialstøtte, hjemmehjelp, ikke kan rettes til advokatvakten i første omgang. 

Derimot kan man henvende seg til advokatvakten dersom det er gitt avslag på søknad om hjelp. 
Opprettet: 28.02.2020 09:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar