Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Ajourføring av jordsmonnkart i Halden kommune

Lisa Gustavsen Endret:06.05.2020 12:52

​NIBIO vil i vår gjennomføre en ajourføring av jordsmonndataene i kommunen vår og vi ønsker på denne måten å informere om dette.

Mer om jordsmonnskart kan du lese på NIBIOs nettsider.

Feltarbeid vil foregå i perioden ca. 20 april til 15. mai. Kartleggingen vil foregå på fulldyrka og overflatedyrka mark. Feltarbeiderne vil være ikledd gule refleksvester og ha med jordbor og felt-PC. NIBIO tar den pågående Koronapandemien på største alvor, og følger til enhver tid de retningslinjer og bestemmelser som de statlige og lokale myndighetene setter.
Hvis noen ikke vil tillate at feltpersonell fra NIBIO går over dyrka mark i dette tidsrommet kan dere gi beskjed til landbrukskontoret i Halden kommune som vil varsle NIBIO.
Opprettet: 06.05.2020 12:43

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar