Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Alle kemnerkontor har nå blitt overført fra kommunene til Skatteetaten.

Lisa Gustavsen Endret:03.11.2020 12:14

​Kemnerkontoret i Halden er nå lagt ned.

For deg som privatperson betyr dette at du nå skal forholde deg til Skatteetaten for alt som har med dine skatter og avgifter å gjøre. 

​Oppgavene som ble overført til Skatteetaten fra 1.november er blant annet behandling av restskatt og skattepenger til gode. 

Det var tidligere vårt lokale kemnerkontor man kunne henvende seg til for spørsmål og råd i skattesaker. Kontoret er nå stengt og de ansatte er flyttet over i andre jobber. Noen vil ha sin nye arbeidsplass i Skatteetatens kontorer på Grålum, mens andre har valgt å søke seg over i andre stillinger.

Trenger du informasjon om din personlige status kan gå inn på Skatteetatens nettside

Næringsdrivende finner sine sider på skatteetaten.no her

Skatteetaten har oversikt over tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Kontakt ditt nærmeste skattekontor

Skattekontoret på Grålum


Virkning fra 1.november

Stortinget startet denne overføringen av kemnerkontorene fra kommune til stat høsten 2019. I statsbudsjettet for 2020 foreslår Regjeringen å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juni2020. På grunn av Korona-situasjonen ble overføringen utsatt til 1.november.

Finansdepartementet beskriver endringen slik: «Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, forenkling for skattytere og en mer effektiv ressursbruk. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter».

Les mer på regjeringen.no


Opprettet: 03.11.2020 12:03

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar