Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Alle skoler og barnehager stenger

Henrik Meyer Endret:12.03.2020 15:31

I tråd med nasjonale føringer vil alle barnehager og skoler i Halden være stengt fra og med fredag 13. mars.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet en rekke tiltak som gjelder fra i dag, torsdag 12. mars kl. 1800. Et av disse tiltakene er å stenge alle skoler og barnehager i hele Norge.

Følgende blir stengt i Halden med effekt fra fredag morgen 13. mars og 14. dager fremover:

  • Barnehager
  • Barneskoler
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Universiteter og høyskoler
  • Andre utdanningsinstitusjoner.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Halden kommune jobber med å få på plass en tilsynsordning i kommunale skoler og kommunale barnehager. Denne skal gjøre det mulig at foresatte, som har en samfunnskritisk funksjon, fortsatt kan utføre denne. Halden kommune kommer ut med mer informasjon om dette senere. Eiere av private skoler og barnehager pålegges å gjøre tilsvarende forberedelser dersom de har foresatte i samfunnskritiske roller.

Se statsministerens tale med begrunnelse for dette her.

Se regjeringens pressemelding om disse nasjonale tiltakene her. 

Halden kommunes samleside for informasjon om koronaviruset

Opprettet: 12.03.2020 15:27

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar