Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Avklaring om brukertransport

Henrik Meyer Endret:31.10.2019 20:33

Halden kommune jobber fortsatt med å få klarhet i reglene rundt transport av våre brukere.

​Tidligere i høst ble det omtalt i Halden Arbeiderblad og Sarpsborg Arbeiderblad at kommunens transport av ulike brukere kunne være ulovlig, grunnet krav til løyve for å ta betalt for transport. Kommunen jobber fortsatt med å klargjøre reglene rundt dette.

- Halden kommune har etter at dette ble kjent, gjort juridiske undersøkelser rundt dette temaet. Det er klart at det er så mye som tre ulike regelverk som regulerer slik transport så det er ikke et enkelt svar på disse spørsmålene. Vi har nå avtaler om å møte Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune i nær fremtid. Det skal vi gjøre for å kunne rette en felles henvendelse til Samferdselsdepartementet om disse spørsmålene. Status i saken er altså at vi jobber for å få klarhet i flere omfattende regelverk fordi også vi vil ha ryddighet rundt dette, sier kommunalsjef helse og omsorg Veronica Aam i Halden kommune.

Sarpsborg kommune har gjort det kjent at de velger å stanse krav om brukerbetaling inntil disse forholdene er avklart. Halden kommune vil fortsette tidligere praksis inntil alle forhold er avklart.

Ulik praksis

Kommunene har ansvar for å transportere ulike brukergrupper som eldre, eldre med demens, yngre med demens, rusavhengige, psykisk syke og personer med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig å forstå at det er en stor forskjell på hvordan Sarpsborg kommune og Halden kommune organiserer sin transport av disse brukerne.

Sarpsborg kommune har valgt en modell der kommunen selv har en stor transportavdeling med en rekke ansatte som jobber med transport på full tid. Kommunen eier selv en betydelig bilpark og kommunen eier også et eget bilverksted som følger opp kjøretøyene.  I Halden har vi valgt å la andre gjøre mesteparten av disse oppgavene. Blant annet går veldig mye av denne trafikken med Halden taxi. Fordi vi bruker en profesjonell transportaktør med løyve er det ingen uklarheter om praksis knyttet til den andelen av transporten som går med taxi.  

Noen brukere har spesielle behov som løses best ved at våre egne folk står for transporten. Derfor har vi to minibusser i kommunen som brukes til en mindre del av vår brukertransport. 

- Det er kun disse to minibussene det er uklarheter rundt, og det jobber vi altså fortsatt med å få klarhet i. Det kan være variasjon i behov og derfor vil noen brukere bli kjørt med taxi en uke og av kommunen en annen uke. Det bidrar til at bildet er mer komplisert enn at vi bare kan stanse betalingen nå, sier Aam. Opprettet: 31.10.2019 19:38

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar