Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Avlyser Os-konkurransen

Henrik Meyer Endret:13.09.2019 11:35

​Halden kommune har de siste dagene foretatt en risikovurdering ved de to handlingsalternativene knyttet til Os-prosjektet. Nå er det tatt en beslutning.

Slik rådmannen ser det har kommunen to alternativer; signering av kontrakt med AF Gruppen eller å foreta en avlysning av konkurransen.


Avlyser konkurransen

Rådmannen har besluttet å avlyse konkurransen. Det følger av forskrift om offentlige anskaffelser § 25- 4 at en oppdragsgiver, her kommunen, kan avlyse konkurransen dersom det foreligger en saklig grunn. Kommunen er av den oppfatning at slik saklig grunn foreligger i denne saken. AF Gruppen ble orientert om dette torsdag kveld, og samtlige tilbydere vil bli orientert om avgjørelsen i anbudsverktøyet Mercell.

-Halden kommune og AF Gruppen har ikke lyktes med å bli enige om enkelte formuleringer i kontrakten. Det var heller ikke villighet fra AF sin side til å forlenge vedståelsesfristen ytterligere for å komme til en ordlyd begge parter kan være enig om. Det er ikke normalt å signere en kontrakt der man ikke er enig i alle formuleringer. Som følge av det har vi utført grundige risikovurderinger og har konkludert med at det er riktig å avlyse konkurransen, sier rådmann Roar Vevelstad.

Halden kommune ønsker ikke å spekulere i mulighetene for erstatningskrav. Kommunen har selvsagt gjort grundige risikovurderinger knyttet til dette og mener at det finnes saklig grunn til å avlyse konkurransen. 

Skole

Os-elevene har nå sin skolegang på Folkvang fordi det var planlagt å bygge på Os. Rådmannen har notert seg at skoletilbudet på Folkvang fungerer godt. Det er ikke naturlig å flytte elever tilbake til Os uten å ha gjort noen oppgraderinger der. Rådmannen mener derfor det ikke er aktuelt å gjøre noen endringer som påvirker Os-elevene dette skoleåret. Av hensyn til barna på Os vil rådmannen uansett ikke gjøre noen endringer i deres hverdag uten først å ha hatt en grundig og god dialog med alle involverte parter.
 

Idrettshall

Halden kommune har en avtale med Østfold fylkeskommune om bruk av idrettshall på Os. Derfor er det viktig at vi nå går i dialog med fylket om situasjonen vi er kommet i og mulighetene fremover. Kommunen vil også gå i dialog med idretten lokalt om dette. 

Videre fremdrift

Halden kommune har fortsatt et vedtak fra kommunestyret om å bygge ny skole i sentrum. Det må rådmannen jobbe videre med for å realisere. Det er grunn til å tro at nytt kommunestyre vil påvirke hvordan den prosessen skal kjøres videre og det vil selvsagt rådmannen forholde seg til. Opprettet: 13.09.2019 11:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar