Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Bedre info om byggesak

Henrik Meyer Endret:03.01.2018 11:54
Byggesaksavdelingens nettsider er nå oppdatert og gjort mer brukervennlige. Nå kan du også melde fra om ulovlige byggeprosjekter.

Halden kommune jobber kontinuerlig med forbedring av kommunens nettsider, både ved å forenkle språk, oppdatere innhold og rydde i struktur. 


Bedre nettsider

Nå har byggesaksavdelingens sider blitt oppdatert og det gjør at disse nå er mer brukervennlige enn de var tidligere.

På byggesaksavdelingens nettsider finner du søknadsdokumenter, kart, veiledere, nyheter om byggesak og mye mer. 

Ulovlige tiltak

I tillegg til en generell oppgradering av nettsidene er det nå opprettet en funksjon på nettsiden hvor alle kan melde inn mulige ulovlige tiltak. Det kan gjøres på en egen underside som du finner ved å klikke her, eller se hovedmenyen under byggesak.

Kommunen er gitt oppgaven med å sørge for at bestemmelsene i plan- og bygningsloven overholdes, og innspill fra publikum kan hjelpe oss med dette. 

Plikten gjelder alle former for ulovligheter, men oppfølgingen kan unnlates når det dreier seg om overtredelser av mindre betydning. I Halden kommune har vi særlig valgt å prioritere saker som kan medføre fare for liv og helse, ikke-godkjente boenheter, tiltak som hindrer allmennheten i å ferdes i utmark og tiltak i strandsonen/100-metersbeltet. Utover dette behandles sakene i utgangspunktet etter når de blir mottatt.


Opprettet: 03.01.2018 11:48

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar