Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
 • Siste

Besøksregler for Helsehuset

Lisa Gustavsen Endret:15.06.2020 14:52

Det er nå lite koronasmitte i lokalsamfunnet, og vi er glade for at vi derfor kan åpne opp for mer besøk på Helsehuset. Dette gjelder også inne på rommet til beboer. Samtidig vet vi at situasjonen kan endre seg raskt. Derfor er det viktig at vi greier å holde fast på gode smittevernrutiner.

​Besøksrutinene våre er utarbeidet på bakgrunn av FHIs anbefalinger.

Det er Helsehuset som har hovedansvaret for smittevernet, men ansvaret deler vi også med dere som er pårørende og besøkende. Derfor opplyser vi her om hvilke smittevernråd som gjelder. Kontakt avdelingen og spør dersom noe er uklart.

Dette bør du vite:

I forkant av besøk

Fysiske besøk må avklares med avdelingen i forkant. De besøkende forberedes på gjeldende rutine og at smittevernrådene følges.

 • Antall besøkende: Ved besøk på rommet er det kun tillatt med maks 2 besøkende. Ved besøk ute må antall besøkende ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) opprettholdes.
 • Besøkstidspunkter ved helsehuset: 13:30-15 og 16-18 alle dager.
 • For å redusere risiko for smitte, begrenser Helsehuset antall pasienter som kan ha besøk samtidig. Det er maks 3 pasienter som kan ha besøk innenfor besøkstiden. Langtidspasienter og pasienter i livets siste fase vil bli prioritert for besøk.
 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende inne og ute. Avdelingen har besøkslogg som skal fylles ut ved telefonkontakt.

Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19 forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.

Under besøk

Besøkende skal signere på egenerklæringsskjema i vestibylen. Utfylt skjema skal oppbevares i avdeling etter avtale med leder.

 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkkenet i avdelingen.
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

Besøkende informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

Opprettet: 15.06.2020 13:03

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar