Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
 • Siste

Besøksregler i sykehjem

Lisa Gustavsen Endret:11.06.2020 13:29
27. mai 2020 åpnet Helsedirektoratet opp for besøk, så langt det er mulig under covid-19, på sykehjem og i bolig særlig tilrettelagt med heldøgnstjenester. Besøksordningen ble utvidet fra 8.juni til også å gjelde besøk inne på pasientrommet. Oppdatert informasjon finner du nedenfor.


Retningslinjer for besøk gjeldene fra 8.6.2020

Mandag 8.juni åpner enhet sykehjem for at pasienter kan få besøk inne, i begrenset omfang.

Det forutsettes at besøkende ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19. Alle som ønsker å komme på besøk, må ta kontakt med avdelingen på telefon for å avtale besøkstidspunkt. Ved ankomst må alle svare på kontrollspørsmål før de kan besøke våre pasienter, dette for å unngå smittespredning. Vi oppfordrer dere fortsatt til å ta besøket ute. Vi øker besøkstiden fra 30 minutter til 60 minutter, men må da begrense antall besøk pr pasient pr uke. Hver pasient kan få inntil 2 besøk pr uke.

Antall besøkende: Ved besøk på rommet er det kun tillatt med maks 2 besøkende. Ved besøk ute må antall besøkende ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) opprettholdes.

Husk smittevernreglene når du skal besøke en pasient:

 • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater avdelingen.
 • Holde minst 1 meter avstand til pasienter og ansatte.
 • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer.
 • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom

Husk å oppgi navn og telefonnummer i avdelingen hvor du er på besøk, i tilfelle det oppstår behov for smittesporing.

Besøket må avtales med avdelingen.

Besøkstiden er utvidet til max 1 time, og dere kan besøke deres pårørende på pasient rommet. Helst ser vi at besøkene fortsetter ute, men avhengig av vær og formen til pasienten kan dere nå også være inne på rommet til deres pårørende.

Vi hadde satt pris på om dere i forkant av besøket gir de ansatte beskjed om dere skal være ute eller inne slik at de kan forberede pasienten med klær etter vær. Ved utebesøk skal fortsatt henvist plass benyttes.


 • Man må ringe avd for å avtale tid.
 • Håndhygiene og de hygieniske prinsipper fortsatt overholdes. Holde nok avstand er også viktig.
 • Skrive egenerklæring som tidligere, men nå ønsker vi også at dere skriver telefon nr. PS. HUSK EGEN KULEPENN.
 • Max to personer på besøk av gangen.
 • Dørene er fortsatt låste slik at dere må vente ute på personalet og de følger dere inn til rommet.
 • Dere kan fortsatt ha med dere pappkrus og egen kaffe og kake under besøket, men kjøkken serviset fra avd kan dessverre ikke benyttes enda.
 • Pga utvidet besøkstid er vi sett oss nødt til å endre litt på besøkstidene. Dette for å gi personalet mulighet til å forberede pasient og rom før og etter besøket.

 Besøkstid: 
 • Formiddagen: 10.45-11.45 og 12.00-13.00
 • Ettermiddagen: 16.30-17.30 og 17.45-18.45


Retningslinjer for besøk gjeldene fra 26.05.2020

Samtidig som vi åpner opp for mer besøk har helseinstitusjonene et ansvar for å sørge for at smitteverntiltak ivaretas for å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene.

For å kunne åpne opp og samtidig ivareta smitteverntiltak, må sykehjemmene/boligene sørge for å fordele besøkene og føre kontroll med gjennomføringen. Derfor må alle besøk vurderes med tanke på hyppighet og varighet. Alle besøk må avtales i forkant.

I første omgang vil vi oppfordre til besøk ute, der det er mulig. Alternativt vil besøk foregå på pasientens/beboerens rom eller dertil egnet sted etter avtale med avdelingen. Vi planlegger mulighet for besøk to ganger i uken, med maksimalt 30 minutter per besøk.

Besøk må avtales på forhånd.
 • Oppmøtested og tid avtales mellom pårørende og avdelingen.
 • Besøksreglene presenteres og evt sendes pårørende på mail.
 • Det gjøres individuelle vurderinger av hvor, hvordan og når besøket kan gjennomføres.
 • Besøkende må gjennom adgangskontroll og avklare at de ikke er potensielle smittebærere. (se vedlegg)
 • Besøkende får informasjon om besøksreglene ved oppmøte.
 • Pasienten/beboeren informeres også om besøksreglene.
 • Områdene hvor besøkene gjennomføres skal settes opp på en slik måte at avstand på mer enn 1 meter mellom personer sikres.
 • Berøringspunkter som bordflater, armlener o.l. rengjøres etter hvert besøk.
 • Det vil være en ansatt som følger opp besøket.
 • Dersom pårørende får symptomer etter to døgn, må de gi beskjed til avdelingen.

Besøksregler i sykehjem
 • Besøkende og pasienten/beboeren får en dose håndsprit før besøket og etter besøket.
 • Besøkets varighet avtales på forhånd med varighet på inntil 30 minutter
 • En pasient/beboer kan ha maks to på besøk ad gangen.
 • Kjæledyr kan tas med. Hendene må vaskes etterpå.
 • Det er anledning til å ta med mat, drikke og gaver, håndhygiene må utføres. Det er ikke anledning til å bruke avdelingens kjøkken.

Besøksregler vil kunne endres dersom smittesituasjonen forøvrig i samfunnet endrer seg, dersom det pågår et smitteutbrudd i institusjonen/boformen eller etter erfaringer.

Egenerklæring Covid-19.pdf

Opprettet: 02.06.2020 14:22

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar