Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Budsjettforslag for 2020

Henrik Meyer Endret:14.11.2019 14:11

​Kommunedirektør Roar Vevelstad

​Torsdag legger kommunedirektør Roar Vevelstad frem sitt forslag til budsjett for 2020. Her kan du lese alt om budsjettforslaget.

​I kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2020 videreføres en positiv driftsmargin på 40 millioner kroner til avsetning til fond. Dette for å fortsette å bygge opp de nødvendige økonomiske reservene kommunen bør ha fremover; 

Fond til å møte generelle svingninger i skattenivå, til å møte rentesvingninger der de økonomiske konsekvenser vil øke med en økende gjeldsgrad og til slutt nødvendig egenkapital til fremtidige investeringer. 

Her kan du lese hele budsjettforslaget:

Her kan du lese oppdaterte forskrifter som følger med budsjettforslaget:

Her kan du lese mer om tre av tiltakene i budsjettforslagene:

Omstillingstid

En økonomisk robust kommune er et viktig element i den omstillingstiden vi er inne i. Gjennom 2019 har vi markert oss positivt på flere arenaer knyttet til våre innovasjonsprosjekter. Målsettingen om å være Norges mest innovative kommune er en god og viktig målsetting, og gir rom for handling. I 2020 skal vårt innovasjonsarbeid styrkes, de gode ideene skal fanges blant våre ansatte og innbyggere og settes i system i forhold til å kunne bearbeides videre. Vi skal være en organisasjon som tar medarbeiderdrevet innovasjon på alvor. Dette skal bidra til gode og effektive løsninger for innbyggere i fremtiden. 

Det gode samarbeidet mellom kommunen, private aktører/bedrifter og akademia er viktig å fortsette utviklingen av. Samtidig vokser det frem et tettere og mere formelt samarbeid med andre kommuner i Østfold, gjennom «DigiViken Øst», og med kommuner i Viken, gjennom «DigiViken». Dette er viktige samarbeid for å få til nødvendig omstilling av systemer og tjenester frem mot 2030. 

Klimabudsjett

I budsjett 2020 fremlegges også det første klimabudsjettet for Halden kommune. Halden kommune følger opp globale og nasjonale målsettinger lokalt. Utfordringen på området er store og klimaendringer kommer raskere og raskere i større og større omfang. Det er viktig å handle nå – innenfor de områdene vår praksis kan gjøre en forskjell. Små handlinger kan medføre store endringer. 

Stramt budsjettforslag

Budsjettforslaget som legges frem er stramt. Det har vært nødvendig å gjøre vanskelige prioriteringer for å skaffe rom til å finansiere nødvendige prioriteringer som bl.a. omstilling, kompetanseheving, styrking av forebyggende arbeid og tjenestegjennomgang. Formålet med disse prioriteringene er å fortsette forbedringsarbeid for å være forberedt for omstillingen som vi er i, og som vil prege virksomheten vår fremover. 

Organisasjonskultur

Gjennom bredt lederutviklingsprogram har vi arbeidet med å bygge organisasjonskultur gjennom 2019. Dette arbeidet fortsetter i 2020. Kraften som ligger i motiverte medarbeidere vil være den viktigste ressursen i det å lykkes med kontinuerlig høyt driftspress og samtidig flere endringsprosesser. Med praktisering av verdiene våre, tillit, åpenhet, respekt og redelighet, i hverdagen og fokus på gode arbeidsmiljø skal vi forsterke organisasjonskulturen og bygge samhold i enda større grad. 

Roar Vevelstad
Kommunedirektør

Opprettet: 14.11.2019 13:10

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar