Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
 • Siste

Dette skal asfalteres i 2019

Henrik Meyer Endret:20.03.2019 14:35

​I år er det satt av 8 millioner kroner til asfalt i Halden. Her er listen over hvilke kommunale veier som planlegges asfaltert i 2019. 

Halden kommune har satt av 5 millioner kroner til ny asfalt på eksisterende asfaltveier i 2019. Videre er det satt av 1,5 millioner kroner til å asfaltere grusveier. Og til slutt er det satt av 1,5 millioner kroner til ny asfalt på fortau og gangveier. 

Dette gir ca, 2,6 kilometer fornyelse av veidekke. I tillegg vil ca. 1,2 kilometer grusveier bli asfaltert og 0,7 kilometer gang- og sykkelvei får ny asfalt.

Hvordan velges det?

Strekningene er valgt ut basert på veiforvaltningsprogrammet ROSY, erfaringer og tilbakemeldinger fra driftsåret 2018 samt befaringer i 2018 - 2019.

Følgende kriterier er lagt til grunn:

 • Antall meter pr krone (kost/nytte)
 • Strekninger med stor trafikk blir prioritert høyere enn strekninger med lite trafikk.
 • Noen mindre veier med høyt behov for dekkefornyelse
 • Bussruter
 • Veier som skal graves opp i forbindelse med fremtidige VA- prosjekter er ikke prioritert da disse blir oppgradert som del av VA-prosjekt.
 • Veier som ikke blir asfaltert i sin helhet av VA-prosjekter.
 • Dekkefornyelse av delstrekninger der hele veistrekninger ikke er oppnåelig innenfor budsjett.
 • Veier med fortau som skal fornyes blir krysningspunkter og buss-stopp bygget etter universell utforming.


Hvilke veier asfalteres?

(Antall meter i parentes)

Disse asfaltveiene får nytt dekke:

 • Jonsokveien med fortau (230)
 • Strupeveien med fortau (150)
 • Refneveien (285)
 • Hovsveien ytters (300)
 • Bjørnstadgata (300)
 • Frydenlundveien (100)
 • Svinesundparken (100)
 • Odinsvei (250)
 • Flatebyveien (550)
 • Løkkebergveien (120)
 • Fredriksfrydveien (250)
Disse grusveiene får asfalt:

 • Lupinveien (90)
 • Bjørnstadgata (330)
 • Holtegrenda, Sannerød (400)
 • Fagerholtveien (400)

Gang- og sykkelvei:

 • Komandantveien fra Iddeveien til Folkevang skole (700)


Opprettet: 20.03.2019 14:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar