Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Digitale samtaler mellom beboere og pårørende

Lisa Gustavsen Endret:29.04.2020 19:18

​Med stengte dører på grunn av smittevernsregler og uten mulighet for å få besøk har Enhet helse og mestring sørget for dialog mellom beboer og pårørende på en ny måte. Nå er Helsehuset og Enhet sykehjem i gang med nyinnkjøpte nettbrett og videomøter.

​Som så mange andre har nå også beboere på helseavdelingene fått en digital mulighet for kontakt med omverdenen. Det er ikke bare skoler, arbeidssteder og politikere som må legge inn nye rutiner som inkluderer dem i den digitale hverdagen. Avdelingene på Helsehuset, Iddebo, Solheim og Bergheim bo- og aktivitetssenter har hver din iPad og familiene til de som bor der kan nå kontakte avdelingen og avtale tid for en videosamtale.

- For å gjøre denne krevende perioden med koronasmitte så god som mulig har vi lagt til rette for samtaler på nettbrett hvor man kan se og høre hverandre, sier Merete Tangen.

Tangen forklarer at de har valgt å bruke Norsk helsenett for å opprette forbindelsen mellom beboer og pårørende på nett.  Dette heter Join, det er trygt og enkelt å ta i bruk og krever ikke noen form for nedlasting eller ekstrautstyr. Det pårørende trenger er en pc, nettbrett eller telefon med webkamera og mikrofon tilknyttet enheten de skal koble seg opp til avdelingen med.

I enhet sykehjem og på Helsehuset har de allerede gode erfaringer med digitale samtaler.

- Enkelte avdelinger bruker det hyppig og det er mange takknemlige pårørende som nå endelig får snakke med og se sine nærmeste. Det erstatter ikke klemmen og det å holde i hånden, men det gir en positiv opplevelse i en hverdag som nå er så annerledes, forteller enhetsleder for sykehjem, Anniken Nilsen.

Hun roser alle for den innsatsen som er gjort i forhold til smittevern.

- Jeg vil gi honnør til våre pasienter, pårørende og de ansatte som har respektert, støttet opp om, iverksatt og etterlevd de pålagte og omfattende nasjonale smittevernsrutinene som ble iverksatt fra 12.mars i år. Alle har strukket seg langt for å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Nilsen.

Det er en spesiell tid for dem som bor i helseavdelingene. De får ikke ha sine pårørende på besøk og de vanlige aktivitetene er borte. Dette påvirker beboerne, men er også en stor belastning for deres familier som ikke kan komme på besøk og ha nærkontakt med sine kjære.

4.avdeling på Helsehuset har lagt en plan slik at alle deres pasienter skal få komme i kontakt med sine familiemedlemmer. På hver kveldsvakt får en ansatt ansvaret for å hjelpe noen med å videosamtale med familien. Slik får etter hvert alle opprettet kontakt med sine nærmeste via en iPad og Join.

- Jeg snakket i dag med en pasient som var så lei seg for at hen ikke fikk sett oldebarnet sitt. Da kunne jeg foreslå en videosamtale på nettbrettet og sørget for å opprette kontakt. Det var en fornøyd pasient som etter samtalen hadde fått sett sitt oldebarn og snakket med barnebarnet, forteller avdelingsleder Anna Lena Skogsrud på Helsehuset.


BRUKERVEILEDNINGFOR VIDEOMØTE VIA JOIN.NHN.NO 

 

Trenger du mer informasjon kan du kontakte avdelingen der du har et familiemedlem.


Opprettet: 29.04.2020 13:42

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar