Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Endrer navn på Enhet helse og omsorg

Lisa Gustavsen Endret:11.03.2020 14:16

​Kommunalavdeling for Helse og omsorg byttet navn til Helse og mestring fra 1. mars 2020

Tjenestene i kommunalavdelingen skal bygge opp under at innbyggerne skal mestre eget liv. Alt vi gjør og planlegger for skal ha det grunnleggende tankesettet om at alle skal mestre sitt eget liv og sin egen hverdag så langt de klarer. Nasjonale mål og satsningsområder legger klare føringer for en slik tilnærming.   

Har du tenkt på hva ordet mestring betyr for deg?
Mestring kan forstås som opplevelse av sammenheng i tilværelsen og kan defineres som i hvor stor grad virkeligheten er forutsigbar, håndterbar og meningsfull. Det å mestre hverdagen handler for de aller fleste av oss om autonomi og å være uavhengig av andre til våre daglige gjøremål. Å få til det som er viktig for oss. Når vi ikke lenger klarer disse oppgavene selv må vi gjerne ha hjelp, av nære og kjære og/eller det offentlige helsevesenet. 

- Det er viktig at helsetjenestene i fremtiden støtter opp under den enkeltes muligheter til mestring som en grunnholdning. Dette gjelder uansett hvem man skal hjelpe og uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller sykehistorie. Skal vi hjelpe personer med å dusje eller skal vi hjelpe den det gjelder til å klare å dusje selv. Skal vi gi medisiner eller skal vi lære den enkelte å ta medisinene selv? Gjerne med hjelpemidler om nødvendig. Noen ganger må vi selvsagt gjøre oppgaven, men vi skal alltid vurdere og se etter hva personen kan få til på egenhånd med trening, tilrettelegging og hjelpemidler, sier Veronica Aam, direktør for Helse og mestring 

Ved kronisk sykdom og funksjonssvikt kan det bli slik at livet og mestring av hverdagen blir uforutsigbar og uhåndterbar. Opplevelsen av å mestre sitt eget liv på ett eller flere områder kan bli brutt. Da er det viktig å understreke at det å støtte og hjelpe folk til å mestre mest mulig selv i hverdagen, ikke nødvendigvis er en motsetning til omsorg. Det handler om å bygge oppunder den enkeltes mulighet til å kunne leve et liv uavhengig av andre, så lenge som mulig. Det er viktig å hente frem folks egen motivasjon og egne ressurser for å bygge videre på dette. Et sentralt spørsmål er: «Hva er viktig for deg?»  I en klassisk forståelse av pleie, ligger nettopp en forståelse av omsorg i bunnen.

Å yte god omsorg i fremtidens helsetjenester er å hjelpe til selvhjelp og økt mestring. 
 
- Halden kommune ønsker å tenke langsiktig og bærekraftig inn i fremtidens helsetjenester. Vi ønsker å ha hverdagsmestring som vårt tankesett og ideologi. Derfor endrer vi navn til Helse og mestring. Fordi det å mestre gir bedre helse, avslutter Aam.

Opprettet: 06.03.2020 10:46

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar