Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Endrer drift av avlastning

Henrik Meyer Endret:18.11.2019 13:27

Halden kommune planlegger å ta tilbake driften av avlastningstjenester som i dag kjøpes av private institusjoner. Dette vil gi noe redusert tilbud for ungdom og unge voksne, men økt stabilitet og færre små stillinger.

Artikkelen er oppdatert 18. november da ikke alle forhold rundt dette tiltaket var beskrevet utfyllende nok i første utgave.

Mange familier har behov for avlastning fordi en person de har omsorg for trenger mye hjelp og støtte. Noen får slik avlastning av andre familier. Det gjelder særlig barn under 14 år og det tilbudet skal ikke endres. Andre får slik avlastning gjennom private institusjoner som Rishaugen eller Samson. I denne institusjonsbaserte avlastningen har Halden kommune planer om å gjøre noen endringer. Brukerne som blir påvirket av disse endringene er i alderen 14-30 år.

Mer normal arbeidstid

Som en del av budsjettforslaget for 2020 foreslår kommunens administrasjon at slik avlastning i hovedsak skal tas ut på hverdager eller på lørdager før klokken 18. I dag er det en del familier som benytter retten til avlastning i helgene eller som samler opp slik avlastning for lengre perioder. For kommunen gir det store ekstrautgifter fordi det generer kostbare vakttillegg. Derfor vil vi legge mest mulig av avlastningen utenom søndager og helligdager.

- Jeg forstår at ikke alle vil like at vi fjerner noe av friheten til selv å velge når du vil ha avlasting. Samtidig er det slik at kommunen vil spare to millioner kroner i året, ved å legge denne avlastningen til mer normal arbeidstid grunnet mindre behov for helligdagstillegg. I tillegg planlegger vi endringer fra neste høst som jeg tror mange vil oppleve som positivt, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Halden kommune vil måtte gjøre unntak i særskilte tilfeller, for eksempel ved ferieavlastning over flere uker. Da vil det kunne være aktuelt med avlastning også på søndager. Det vil også måtte tas individuelle hensyn.

Kommunen overtar drift

Høsten 2020 går Halden kommunes rammeavtaler med de private institusjonene Samson og Rishaugen ut. Disse avtalene vil ikke bli forlenget. Halden kommune vil i stedet starte opp egen drift av avlastning med egne ansatte. I tillegg vil vi ha en rammeavtale med en institusjon for å ivareta noen særskilte tilfeller.

- De private aktørene har gitt et godt tilbud, men vi ser at vi ved å ta dette inn i egen drift vil kunne tilby brukerne en større stabilitet i hvem som jobber med disse viktige oppgavene. Når vi overtar dette selv, vil flere brukere møte kjente ansatte på jobb, sier kommunedirektøren.

Halden kommune vil satse på en driftsmodell med mindre helgejobbing enn hva de private institusjonene har hatt. Det vil gi flere fulle stillinger i Halden kommune.

- For at det skal bli gode arbeidsbetingelser for våre ansatte, kan vi ikke ha en ordning med primært behov på helg. Å redusere behovet for helgejobbing vil gi flere fulle stillinger i Halden kommune, på tidspunkt mange ønsker å jobbe. I tillegg får vi mer stabilitet for brukerne og en økonomisk gevinst for kommunen, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Opprettet: 14.11.2019 14:00

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar