Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Endring i fremdrift av arealplan

Henrik Meyer Endret:07.05.2019 12:18

​Halden kommunestyre har vedtatt å endre fremdriften av arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Opprinnelig var det planlagt å ferdigstille arealplanen i løpet av sommeren 2019. I kommunestyrets møte i april ble det vedtatt å endre på dette og dermed går nå Halden kommune bort fra den tidligere kommuniserte fremdriftsplanen. Administrasjonen i Halden kommune som jobber med dette planarbeidet, vil tilpasse sitt arbeid til følgende vedtak fra kommunestyret:

1. Administrasjonens rolle endres i sluttbehandlingen av Kommuneplanens arealdel gjennom at den politisk valgte styringsgruppen avvikles.
2. Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet med forslag til hvordan planarbeidet skal sluttføres. Saken skal også inneholde forslag på føringer og retningslinjer for arealvalg. En viktig føring er på en balansert måte å svare opp målene i samfunnsplanen. 
3. Sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel utsettes derfor til nytt kommunestyre har tiltrådt etter kommunevalget i september 2019.


Kontaktperson:

Espen Sørås, avdeling for samfunnsutvikling
Tlf. 93243241Opprettet: 07.05.2019 12:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar