Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Endringer i grøftekantinnsamlingen

Henrik Meyer Endret:29.09.2017 13:57

Nå må du levere glass- og metallavfall til miljøstasjonene. Plast skal heretter sammen med restavfallet eller til en miljøstasjon.

Halden kommune har lenge hatt et tilbud om å hente resirkulerbart avfall i grøftekanten utenfor haldensernes boliger. Totalt henter vi cirka 30 tonn hver måned på denne måten. 

Denne grøftekantinnsamlingen endrer vi nå. Dette skyldes dels at vi forbereder overgang til en ny og mer moderne måte å sortere avfall, men bytte av leverandør av renovasjonstjenester gjør at vi må gjennomføre noen endringer raskere enn opprinnelig planlagt. 

Papp og papir

Det som heretter vil bli hentet i grøftekantinnsamlingen er papp, papir og drikkekartong. Dette er også det som utgjør den klart største delen av det haldenserne har brukt denne innsamlingen til. 

Glass og metall

Glass og metall vil heretter ikke bli hentet hjemme hos deg. Dette må du nå levere til en av de mange miljøstasjonene i Halden. Det finnes miljøstasjoner på alle kanter av byen, og innen gangavstand for svært mange.

Plast

Plast kan heretter legges i din vanlige avfallsdunk sammen med restavfallet, eller leveres til en miljøstasjon. Plasten skal fortsatt skylles og det er fint om det samles i en egen pose. Dette vil snart bli sortert ut automatisk for resirkulering.  

Tømmekalender

Tidspunktene for grøftekantinnsamlingen er uendret. Dette finner du enklest ved å bruke vår app "Min renovasjon" som varsler når vi henter hos deg. Appen kan du laste ned gratis her:

Fredag 29. september var første dag da Ragn-Sells-eide Retur AS hentet avfall i Halden. Disse endringene skjer umiddelbart. Første planlagte grøftekantinnsamling er over helgen. 
Opprettet: 29.09.2017 13:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar