Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg

Lisa Gustavsen Endret:28.01.2020 10:23

​Enhetsleder sykehjem Anniken Nilsen

​For noen år tilbake hadde Iddebo sykehjem et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Østfold som gikk ut på «en til en tid» for alle pasientene. Prosjektet var meget vellykket og nå ønsker enheten å satse igjen.

​- Denne gangen er det Bergheim bo- og aktivitetssenter som deltar i prosjekt "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Prosjektet som retter seg mot personsentrert omsorg startet opp 1.januar 2020 og vil vare i to år, forteller enhetsleder for sykehjem Anniken Nilsen.

Høgskolen følger Bergheim bo- og aktivitetssenter tett i denne perioden med veiledning, samtalegrupper og intervjuer med både ansatte, pasienter og pårørende.

 - Prosjektets målsetning er å se hver enkelt pasient og dens behov, ikke bare diagnoser og utfordringer. Alle ansatte fikk opplæring i hva personsentret omsorg innebærer før prosjektet startet, sier Nilsen.

 Før jul 2019 ble ansatte, pasienter og pårørende utfordret til å skape en visjon for prosjektet. Fire forslag kom inn, og valget falt på «Tid til omsorg for alle».  Denne visjonen skal de ansatte på Bergheim bo- og aktivitetssenter målrettet arbeide med de neste to årene, med gevinst for fremtidens pasienter og arbeidsmiljøet.

Grunnlaget for prosjektet er bygd opp på et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Bergheim bo- og aktivitetssenter, Edwin Ruud omsorgssenter og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold

Hovedmålet er å bidra til et godt hverdagsliv for beboere, pårørende, ansatte og studenter i sykehjem gjennom å innføre personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi. 

Personsentrert omsorg handler om å se det unike i hver person og behandle hver enkelt som en helhet, og ikke bare se adferdsutfordringer, sykdom og funksjonssvikt. Relasjonen mellom den som yter hjelp og den som mottar hjelpen skal være forankret i anerkjennelse, respekt og tillit. En av grunnsteinene i personsentrert omsorg er en ufravikelig respekt for personverdet til alle personene i omsorgsrelasjonen, både pasient, pårørende og ansatte. 

Følgende tiltak skal gjennomføres i prosjektperioden:

  • innføre personsentrert omsorg som verdigrunnlag og premissleverandør for tverrfaglig virksomhet
  • gjennomføre livshistoriesamtaler
  • gjennomføre systematisk «en-til en kontakt» mellom beboer og ansatt to ganger per uke
  • gjennomføre forhåndssamtaler
  • gjennomføre systematisk risikovurdering for vurdering av hud og sårutvikling
  • gjennomføre forebyggende intervensjoner mot hudskader og trykksårutvikling

 

Prosjektet gir også en utvikling for de ansatte som innebærer fokus på et arbeidsmiljø hvor alle ansattes bidrag sees som like viktige, og hver enkelt person anerkjennes for sin kompetanse, tilstedeværelse og bidrag.

Filosofien er tuftet på at for å yte autentisk og respektfull omsorg, må man selv arbeide i et miljø som er forankret i de samme verdiene; hvor man selv blir sett og anerkjent.

For å få innblikk i opplevelser og erfaringer med tiltakene, vil det bli gjennomført intervjuer, spørreskjema- og kartleggingsundersøkelser i samarbeid med HiØ.

Opprettet: 24.01.2020 10:33

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar