Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Får penger til nærmiljøprosjekt på Låby

Henrik Meyer Endret:07.06.2018 15:05
​Elever ved Låby skole jubler for økonomisk støtte til nærmiljøprosjekt.

​Elever ved Låby skole jubler for økonomisk støtte til nærmiljøprosjekt. 

Halden kommune er tildelt 2,5 millioner kroner til et nyskapende nærmiljøprosjekt. Dette skal bidra til at Låby skole blir en trygg arena for barn i nærmiljøet også etter skoletid.

​Opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune besluttet tirsdag at Halden kommune skulle få 2.550.000 kroner til et nærmiljøprosjekt som skal gjennomføres ved Låby skole. Pengene kommer fra Helsedirektoratet som har valgt ut Østfold som et av fem fylker som får midler gjennom «Program for folkehelsearbeid i kommunene». Halden kommune har søkt om midlene som nå tildeles.

- Vi er veldig glad og takknemlig for at vårt prosjekt er valgt ut til å få støtte. Det gjør at vi kan starte et viktig og nyskapende arbeid for barn i Halden. Denne satsingen blir en del av Halden kommunes omfattende innsats for å gi barn og unge en trygg og god oppvekst, sier Lill Stende, konstituert kommunalsjef undervisning, oppvekst og kultur.

Rektor Fredrik Holm, konst. kommunalsjef Lill Stende, leder samfunnsutvikling Jens-Petter Berget

Mer åpen skole

Med dette prosjektet vil skolen være mer åpen etter vanlig skoletid og det skal være voksne tilstede. Halden kommune skal legge til rette for mer aktivitet på skolen, men ønsket er at nærmiljøet også skal bidra med innsats og aktiviteter som kan gi elevene et tilbud om gratis fritidsaktiviteter.

- Vi tror både foreldre og besteforeldre kan ha mye å bidra med her. Det kan også være lag og foreninger eller andre ressurspersoner i nærmiljøet som ønsker å dele av sine erfaringer og slik skape aktiviteter. Det kan være bra for folkehelsa for både unge og gamle, sier Jens-Petter Berget, leder i avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune.

Fremover skal det jobbes med å finne ut hvilke aktiviteter dette prosjektet skal bestå av. Det er tenkt at skolen i større grad skal tilby sine lokaler til nærmiljøet. Det kan for eksempel være å bruke skolen til møter i borettslag eller frivillige lag og foreninger, eller å stille lokaler til disposisjon for barnebursdager og leksehjelp etter skoletid. Det er et mål at skolen skal være en naturlig møteplass for alle i nærmiljøet.

Ansetter prosjektmedarbeider

For å få til en slik satsing er man avhengig av en dedikert prosjektmedarbeider som kan planlegge, iverksette og koordinere aktiviteter. Mye av pengene kommunen nå er tildelt vil brukes til å ansette en slik nøkkelperson. Det kan også bli noen instruktører som skal ha lønn og det vil bli kjøpt noe utstyr. Detaljplanleggingen starter nå. Det skal også gjennomføres en ansettelsesprosess. Det er mye praktisk tilrettelegging som må på plass før man får se nye aktiviteter.

Halden kommune vil samarbeide med både Sarpsborg og Moss kommuner som har lignende prosjekter. Det vil også være samarbeid med et nærmiljøprosjekt ved Halden videregående skole. Ved å samarbeide tett med andre vil man kunne dele erfaringer.

Kommunens prosjekt vil evalueres underveis. Planen er at et slikt nærmiljøprosjekt på sikt også skal prøves ut ved andre skoler. 

Opprettet: 06.06.2018 15:37

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar