Tittel: Får støtte til arbeid med barnefattigdom
Url: https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Får-støtte-til-arbeid-med-barnefattigdom.aspx
Får støtte til arbeid med barnefattigdom
  • Siste

Får støtte til arbeid med barnefattigdom

Henrik Meyer Endret:04.06.2018 10:27
Flere aktører i Halden har blitt tildelt statlige midler for å jobbe mot barnefattigdom. Det kommer mange barn i Halden til gode. 

Gjennom "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom" deles det nå ut nesten 1,3 millioner kroner til seks forskjellige aktører i Halden. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som står bak utdelingen, mens Halden kommune administrerer søkeprosessen lokalt. 

- Barnefattigdommen i Halden øker. Det er flere barn i Halden enn i landet forøvrig som vokser opp i lavinntektsfamilier. Derfor er det flott at vi har mange gode aktører som vil bidra med positive aktiviteter for disse barna. Jeg er veldig glad for at det nå kan deles ut økonomisk støtte til mange gode tiltak i Halden, sier SLT-koordinator Lena Eriksen i Halden kommune. 

Disse tiltakene får økonomisk støtte: 


  • Extra giverglede Halden - "Oppvekst i Halden"
  • Halden atletklubb - "Integrering for alle"
  • Halden idrettsråd - "Økonomisk inkludering"
  • Halden kommune - "Sammen på tvers i Halden"
  • Halden kommune - "Møteplass med sang og dans fra hele verden på Halden kulturskole"
  • Halden røde kors - "Kul tur" 
  • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Østfold - "Skattkammer/BUA utstyrssentral i Halden"


En stor forskjell

Å vokse opp i fattigdom kan være en stor belastning, og innebærer blant annet at man har færre valgmuligheter og som oftest har man en lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. Norge fremstår som ett av verdens rikeste land. At noen barn lever i fattigdom i et land hvor de aller fleste har mye, og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre fattigdom mer synlig og skambelagt. Formålet med tilskuddsordningen er å kunne gi barn og deres familie positive og gode opplevelser, uavhengig av familiens dårlige økonomi.

- Jeg er helt sikker på at disse lokale tiltakene som nå skal settes i gang eller i noen tilfeller utvides, vil gjøre en stor forskjell for mange. Flere barn og unge vil få muligheten til å ha gode og positive opplevelser, og vi vet at det gir nyttige erfaringer, sier SLT-koordinator Lena Eriksen.

Fakta om tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. 

Målgruppen er barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer, samt deres familier når tiltaket er rettet mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. Både offentlige instanser, private aktører og frivillige aktører kan søke om midler. 
Opprettet: 04.06.2018 10:16
Du er her: Hjem > Nyheter > Får støtte til arbeid med barnefattigdom