Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Feiing og tilsyn i hytter og fritidsboliger

Henrik Meyer Endret:27.02.2017 15:27

​Hytter og fritidsboliger skal nå feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger. I løpet av 2017 skal Brann- og feiervesenet kartlegge fritidsboliger i både Halden og Aremark kommuner.

Totalt dreier dette seg om ca 2500 fritidsboliger fordelt på 1800 i Halden kommune, og 700 i Aremark.

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav til brannsikkerheten der som hjemme.

Ny forskrift

Feiing og tilsyn i fritidsboliger reguleres av Forskrift om brannforebygging kap 2, §6.

I følge ny forskrift har Staten bestemt at kommunene ved brann- og feiervesenet også skal sjekke brannsikkerhet og feie piper på alle hytter og fritidsboliger. Nå skal alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Det er ikke lenger mulighet for å unnta fritidsboliger. Minimumsfrekvensen på fire år er fjernet, noe som gir kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsynsfrekvens og feiefrekvens trenger ikke være like.

Hvordan merker hytteeierne den nye tjenesten?

De berørte hytteeiere vil bli kontaktet av oss i løpet av året og vil da få et spørreskjema hvor vi ønsker svar på blant annet korrekt adresse, antall piper, type ildsted, annen type oppvarming enn strøm, herunder gass eller parafin, m.m. Informasjonen vil vi bruke til fysisk å planlegge den praktiske gjennomføringen.

Fordi brann- og feiervesenets oppgaver nå blir økt vil kommunen måtte ansette mer personell. Det vil skje på bakgrunn av økte gebyrinntekter for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Gebyret skal kun dekke feiing og tilsyn med fyringsanlegget, og skal følge selvkostprinsippet. Dette kreves inn av kommunene sammen med andre kommunale avgifter for hytter og fritidsboliger.

For å styrke feiertjenesten i Halden og Aremark vil det nå bli opprettet to lærlingeplasser, og i tillegg lyst ut stilling som feiermester. Brann- og feiervesenet ble nylig godkjent som lærlingbedrift av Østfold fylkeskommune. I denne forbindelsen er det gjennomført informasjonsmøte i den videregående skolen i Halden for elever med relevant bakgrunn.

Feieren kommer til hytta i 2018

I 2018 vil vi begynne å feie og gå tilsyn i hytter og fritidsboliger i våre kommuner. Vi gjør da avtale direkte med hytteeiere om hvordan og når dette er praktisk å gjennomføre for begge parter. Både feiing og tilsyn blir utført samtidig og det er nødvendig at eier eller bruker av hytta er til stede ved gjennomføringen.

Vi ønsker å komme inn i hytta for å kontrollere peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Dessuten ønsker vi å snakke med eier om bruk og oppbevaring av parafin og gass, hvis det er aktuelt. Vi vil også informere om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. Feieren gir selvfølgelig også informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.

Opprettet: 27.02.2017 15:06

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar