Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Fokus på overvann

Lisa Gustavsen Endret:08.08.2019 14:34

​Klimaendringer i forbindelse med vannmiljø er et aktuelt tema som nå har blitt samlet i en Overvannsveileder

​Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved nedbør eller is- og snøsmelting. Mengden og utfordringen med overvann er størst i byer og tettsteder med høy andel av tett flater.

  - Veilederen blir en integrert del av alle plan- og byggeprosesser og gjelder for hele vannområde i regionen Glomma sør, som også Halden kommune er en del av. Overvannsveilederen legger til rette for løsninger som kan håndtere økte vannmengder på en bedre og forsvarlig måte, forteller avdelingsingeniør Øystein Gaulin.

Veilederen er vedtatt av hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø med henvisning til at det i fremtiden er ventet mer intens nedbør, som vil føre til økte mengder overvann i by og tettbebyggelser. Dette vil kunne gjøre stor skade på bygninger og infrastruktur og kunne utgjøre fare for liv og helse.

   - Vi ser at det finnes gode løsninger som også er en positiv forskjønnelse for nærmiljøer. Det kan for eksempel settes av plass til dammer eller bygges voller med områder av grovere masse under beplantning og gress. Dette kan være med på å høyne utearealets trivselsfaktor og samtidig ta av for større mengder overvann, forklarer Gaulin. 

Overvannsveileder for Halden kommune.pdf


Opprettet: 08.08.2019 11:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar