Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Foreløpig årsregnskap 2019

Lisa Gustavsen Endret:18.02.2020 14:58

​Kommunedirektør Roar Vevelstad

​Det foreløpige resultatet for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 18,9 millioner kroner. Dette er etter budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 39,4 mkr. Netto driftsresultat utgjør 1,8 % av driftsinntektene

Kommunedirektøren er godt fornøyd med å kunne legge frem et positivt årsresultat utover det som ble vedtatt i budsjettet også i 2019.

- Likevel har vi brukt mer penger på de kommunale tjenestene enn budsjettert. Det samlede merforbruket i å drifte våre kommunale avdelinger utgjør 47,2 mkr. Det viser seg at det er økte skatteinntektene og det at vi har brukt mindre på finans - til sammen 66,1 mkr - som gjør at vi unngår et regnskapsmessig merforbruk, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Dette er sjette året på rad kommunedirektøren kan melde om et regnskapsmessig mindre forbruk.

- Vi kan ikke regne med tilsvarende skattevekst framover og må ta tak i denne situasjonen raskt. Sammen må vi nå arbeide mot en situasjon hvor vi ikke bruker mer penger enn vi har til rådighet gjennom budsjettet på driftsområdene, sier Vevelstad.

Økonomisk balanse og økt økonomisk handlefrihet har vært et viktig fokusområde for Halden kommune de siste årene. Likevel tegner det seg et bilde med lavere inntektsvekst og høyere kostnadsvekst, som i kombinasjon med økende gjeldsgrad, gjør det nødvendig å gjøre strenge prioriteringer i tiden som kommer.

- Regnskapet viser et behov for å forsterke den omstillingen som er i gang og være åpen for endringer når vi ser de utfordringer perspektivmeldingen peker på de neste årene, konkluderer Vevelstad.

 


Opprettet: 17.02.2020 10:56

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar