Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Foreløpig årsregnskap viser positive tall

Martin Vik Endret:16.02.2018 10:58

​Rådmann Roar Vevelstad 

Halden kommunes foreløpige årsregnskap for 2017 viser et overskudd på 73,8 millioner kroner. Rådmannen anbefaler å bruke hele overskuddet til å nedbetale gammelt underskudd. Slik kan Halden kommune være ute av Robek-listen i løpet av 2019.

- Det har blitt lagt ned en betydelig innsats hos kommunens ansatte for å oppnå dette resultatet. Samtidig er haldensernes tålmodighet avgjørende for å få til dette, sier rådmann Roar Vevelstad.

I rute med nedbetaling
I 2017 har betalt ned ytterligere 35 millioner kroner av tidligere års underskudd, i tråd med avtalen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ved årsskiftet hadde Halden kommune 214,8 millioner kroner igjen å dekke inn på nedbetalingsplanen som er avtalt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunen har 101,1 millioner kroner på fond som skal brukes til denne planlagte nedbetalingen. Hele økningen på eiendomsskatt er en del av dette. Aksjeutbytte er også satt på dette fondet. Fondet er bygget opp i løpet av de siste årene. Så sent som i 2014 fantes det ingen penger på et slikt fond.

Ut av Robek i 2019?
Nå foreslår rådmannen at også overskuddet for 2017 bør spares til videre nedbetaling.

Dersom kommunestyret vedtar at årets overskudd blir avsatt til dette fondet i sin helhet, vil fondet kunne ha en saldo på 174,9 millioner kroner når regnskapet endelig er gjort opp i juni 2018.

- Målet med en slik nedbetaling er å bli ferdig med det gamle underskuddet så raskt som mulig for å få økonomisk balanse. Da vil Halden kommune bli tatt av Robek-listen og vi vil igjen få økonomisk handlefrihet slik det er normalt for andre kommuner,  sier rådmann Roar Vevelstad.

Dersom kommunestyret følger rådmannens anbefaling er det realistisk å tro at Halden kommune er ute av Robek i løpet av 2019 – noe som er 4 år raskere enn den opprinnelige planen.

Fjerde år med overskudd
2017 er det fjerde året på rad at Halden kommune oppnår et økonomisk overskudd som gjør det mulig å nedbetale underskuddet. I 2014 var overskuddet 3,3 millioner kroner, 16,2 millioner kroner i 2015, 53,4 millioner kroner i 2016 mens tallet for 2017 altså er 73, 8 millioner kroner. Med andre ord har overskuddet økt år for år.

Hovedårsaken til at overskuddene de to siste årene har vært såpass store er økt skatteinngang og lavere rentenivå enn forutsatt. Likevel er det ikke tvil om at kontinuerlig fokus på styring, kontroll og kostnadsreduksjoner i tjenesteområdene, har vært viktige bidrag til disse resultatene.

Nettopp fordi den gode veksten i stor grad skyldes merinntekter vi ikke kan ta med oss videre inn i årene som kommer, er det svært viktig å fortsette det gode arbeidet med å jobbe smartere.

- Det er helt avgjørende at vi lykkes med den økonomiske planen som er lagt for 2018. Det er også avgjørende at Halden kommune fortsetter den pågående omstillingen og utviklingen vi er i gang med, sier Vevelstad.

Her kan du fordype deg litt mer i tallene?


Opprettet: 16.02.2018 10:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar