Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Foreslår å legge ned Bergknatten barnehage

Henrik Meyer Endret:15.11.2019 10:35

​Kommunedirektøren foreslår å legge ned Bergknatten barnehage og overføre barna til Isebakke barnehage som har ledige plasser.

Dette er et av de foreslåtte tiltakene i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020. Den 19. desember skal kommunestyret i Halden vedta kommunens budsjett for neste år. 

Det er nødvendig å stramme inn ytterligere og derfor vil politikerne få flere forslag til innsparing på bordet.  Undervisning og oppvekst har store utfordringer også i 2019 og innen denne sektoren alene var utgangspunktet for arbeidet med neste års budsjett å forsøke å redusere kostnader på hele 40 millioner kroner. Dette foreslås løst i en kombinasjon av å redusere kostnader og å øke inntekter. 

Bergknatten barnehage

Et av forslagene til innsparing innen undervisning og oppvekst er å legge ned Bergknatten barnehage etter sommeren 2020. I budsjettforslaget er det beregnet at en slik nedleggelse vil gi en innsparingseffekt i løpet av de fem siste månedene i 2020 på 800.000 kroner.

Bergknatten ligger i bygget som også huser Berg skole. Bergknatten barnehage har hatt en viktig rolle i lokalsamfunnet som samlingssted i Berg. Derfor har det vært lett etter andre løsninger før dette forslaget presenteres, men den økonomiske situasjonen i Halden kommune krever betydelige tiltak.

- Det å legge ned denne barnehagen er et slikt tiltak som jeg dessverre har funnet nødvendig. Samtidig er jeg glad for at vi har et godt alternativ for barna og de foresatte som i dag har et forhold til Bergknatten, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Isebakke kan overta

Dersom Bergknatten legges ned, vil Isebakke barnehage kunne erstatte denne med effekt fra august 2020. Dermed vil alle barn fra Bergknatten automatisk bli overført til Isebakke barnehage fra neste barnehageår.

- Isebakke er den nyeste kommunale barnehagen i Halden. Den ligger bare fem minutters kjøring fra Bergknatten. Isebakke barnehage har også ledig plass til flere barn. Å utnytte den kapasiteten fullt ut, gir lavere kostnader for kommunen. Når Isebakke i tillegg er et veldig godt alternativ for barna, mener jeg det er riktig å gjennomføre en slik endring, sier kommunedirektøren.

Isebakke barnehage åpnet dørene i august 2009 og ligger i lyse og naturskjønne omgivelser på Isebakke. Barnehagen har en fin naturlekeplass og har også kort vei til både skog og sjø.

Veien videre

Ansatte i de to barnehagene er orientert om dette forslaget og tillitsvalgte er involvert i prosessen. Foresatte vil få et eget informasjonsskriv tilsendt torsdag. Foresatte i Bergknatten vil i tillegg bli invitert til et eget informasjonsmøte.

Kommunedirektøren presenterte hele sitt budsjettforslag for politikerne 14. november. I tiden fremover vil de politiske partiene vurdere forslaget og utarbeide sine egne alternative budsjettforslag. Disse vil bli fremlagt for politisk behandling i kommunestyret 19. desember. Det er da det besluttes om nedleggelse av Bergknatten og andre forslag til innsparing, skal gjennomføres.

 


Opprettet: 14.11.2019 14:05

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar