Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Foreslår kutt i Os-transport

Henrik Meyer Endret:29.10.2020 17:05

​Halden kommune bruker seks millioner kroner i året på å kjøre alle Os-elevene med buss til Folkvang. Nå foreslår kommunedirektøren at ordningen avvikles slik at skoleskyss blir likt som ved andre skoler. 

Les alt om budsjettforslaget her

Da Os skole for et drøyt år siden flyttet sin virksomhet midlertidig til Folkvang, ble det etablert en spesiell bussordning. Alle skolens elever fikk da tilbud om gratis skoleskyss mellom sentrum og Folkvang. Det ble ikke stilt noen krav til skoleveiens lengde for å få gratis skyss. Denne ordningen medfører en betydelig økonomisk utgift for kommunen.

- Det finnes klare regler for hvem som har krav på skoleskyss i Norge. Ved Os skole er det mange elever som nå har fått gratis skoleskyss i et års tid, som i en annen sammenheng ikke ville ha fått dette. Nå foreslår vi at tildeling av skoleskyss skal være likt ved Os skole som ved andre skoler i Halden, sier kommunedirektør Roar Vevelstad. 

Noen vil fortsatt få skyss

For å ha rett til gratis skoleskyss må skoleelever i 1. trinn ha en skolevei på mer enn to kilometer. Elever i 2. – 10. trinn må ha en skolevei på mer enn fire kilometer for å ha krav på gratis skoleskyss. 

Det er cirka 2,3 kilometer å gå mellom Os skole i sentrum og midlertidige Os skole på Folkvang. Os skole har elever i store deler av sentrum – både på nordsiden og sydsiden. Noen elever vil derfor fortsatt kunne få gratis skoleskyss, mens mange ikke vil få dette. 

- Elever ved Os skole som har så lang skolevei at de har krav på skoleskyss, vil selvsagt fortsatt få det også om dette budsjettforslaget blir vedtatt, sier kommunedirektøren.

Tildeling av skoleskyss

Svært mange elever fra og med 2. trinn vil med utgangspunkt i regelen om mer enn fire kilometers avstand mellom skole og hjem, ikke få skyss dersom dette forslaget blir vedtatt. Samtidig vil mange av elevene på neste års 1. trinn kunne ha rettighet til skyss. 

De som bor så langt fra skolen at de har rett til skoleskyss, trenger ikke søke om dette. Tildeling av skoleskyss vil skje automatisk for de som har krav på dette som følge av hvor de bor. 

Noen elever har krav på skoleskyss selv om de bor nærmere enn avstandskravet tilsier. Det kan for eksempel være aktuelt å få tildelt skoleskyss hvis man har særlig farlig skolevei. Mener man å ha rett til skoleskyss av andre grunner enn avstand, så må man søke kommunen om dette. Alle søknader vil bli vurdert individuelt slik det også gjøres ved andre skoler. 

Koster seks millioner

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye kommunen vil spare på å redusere dette tilbudet fordi man ikke kan vite hvor mange som vil søke om skoleskyss og hvor mange av disse som vil få innvilget dette. Ettersom det eksisterende skysstilbudet koster seks millioner kroner i året, er det likevel på det rene at et kutt i dette tilbudet vil kunne gi vesentlige innsparinger. 

- Hvis denne ordningen blir vedtatt avviklet fra sommeren 2021, har Os-elevene fått gratis skoleskyss i nesten to skoleår. Jeg håper det har gitt en noe enklere start på en midlertidig tilværelse enn det ellers ville vært. I dette budsjettet må vi kutte mye som er viktig og da kan ikke Halden kommune fortsette å bruke millioner av kroner på en bussordning som ikke er lovpålagt. Det er av hensyn til andre viktige formål at jeg mener tiden er inne for at Os må følge samme praksis som de andre skolene i Halden, sier kommunedirektøren.

Fakta om budsjettprosessen

Kommunens årsbudsjett er det viktigste dokumentet for styring av Halden kommune. I årsbudsjettet fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Det er kommunens administrasjon som presenterer det første forslaget til et nytt budsjett, men det er ikke gjeldende før det er politisk vedtatt og på veien dit kan mye endres. 

Veien frem mot et nytt årsbudsjett er som følger:

  • 29. oktober 2020 presenteres "Kommunedirektørens budsjettforslag". Dette forslaget er laget etter innspill fra alle deler av kommunens administrasjon. Det er kommunedirektørens jobb å peke på hva som bør prioriteres og hvor det kan være mulig å spare penger.
  • Utover høsten kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag der de viser hvordan de helst vil prioritere. Partier som samarbeider tett, lager ofte et felles budsjettforslag. 
  • Partienes ulike forslag behandles politisk både i formannskapet og i kommunestyret utover høsten.
  • I desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. I 2020 er det planlagt at budsjettet skal vedtas politisk 17. desember. Det er ikke uvanlig at det budsjettet som vedtas politisk, ser noe annerledes ut enn det kommunedirektøren foreslår tidligere på høsten. 
  • Budsjettet som vedtas i desember 2020, vil være det kommunen skal drive etter fra januar 2021. Det kan likevel være noen tiltak som iverksettes senere.


Opprettet: 29.10.2020 16:45

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar