Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Fra 15.april er det generelt bålforbud

Lisa Gustavsen Endret:16.04.2020 12:16

Fra 15.april til 15.september er det et generelt bålforbud for å forhindre skog- og lyngbrann i utmark.

​Hva er generelt bålforbud?

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. "I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet er hjemlet i forskrift om brannforebygging § 3 3. ledd. Kommunen ved brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, søknadsskjema finner du her

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til, eller det skal ligge snø på bakken for at det opplagt ikke kan føre til brann.

Husk at plikten til å vise aktsomhet gjelder uansett. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Kan jeg grille i egen hage?

Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i tettbebygde områder, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og ilden må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Hva er forskjellen på utmark og innmark?
​Innmark:
- Gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite eller liknende områder
- Små utmarksarealer som er omsluttet av innmark
- Områder som er sperret av til vern av drikkevann, områder avsatt til viltoppdrett, annen næringsvirksomhet eller militær aktivitet

Utmark: Skog, fjell, strand, vann og naturområder som ikke er innmark.


                  Plakat brannvern.JPG

Opprettet: 16.04.2020 11:34

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar