Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Fra 2020 blir det forbudt å fyre med olje. Er du klar?

Henrik Meyer Endret:21.09.2018 10:41
Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 1. januar 2020. Det betyr at dersom du har en oljefyr eller –kamin og fyrer med fossil olje, må du finne alternativ oppvarming. For mange vil dette være en god mulighet til å redusere sine energiutgifter.


Tilskudd til fjerning av oljefyr og oljetank

Ut 2018 har Enova økt støtten til fjerning av oljefyr og oljetank. For å kunne motta støtte må du gå over til en varmeløsning Enova godkjenner.  I 2019 halveres tilskuddet og i 2020 avvikles ordningen helt. Derfor kan det virkelig lønne seg å bytte ut oljefyren før nyttår.


Hvorfor fyringsforbud?

Først og fremst skal forbudet mot å fyre med olje redusere Norges klimagassutslipp. Norge har gjennom lov om klimamål (klimaloven) forpliktet seg til å kutte i klimagassutslipp. Forbudet er beregnet å redusere norske utslipp med 340 000 tonn CO2 i året. 


I tillegg vil vi få en miljøgevinst, ettersom gamle nedgravde oljetanker saneres. På den måten unngås en del forurensning til grunn og vassdrag som følge av oljelekkasje. 


Hva skal du gjøre om du har en gammel oljetank?

I Halden har vi ingen lokal forskrift som regulerer nedgravde oljetanker. Derfor gjelder først og fremst forurensingslovens § 7 om plikt til å unngå forurensning. Det betyr at det er eieren av en oljetank som er ansvarlig for at tanken er i forsvarlig stand og opereres slik at forurensning unngås. Hvis det skulle oppdages forurensning som skyldes din oljetank, er det du som tankeier som må betale for eventuell opprydding. En slik kostnad dekkes sannsynligvis ikke av forsikringsselskapet.
 
Den eneste måten å være helt sikker på at din oljetank aldri har vært lekk, er å få tanken fjernet og grunnen under tanken kontrollert. Før fjerning er det viktig at tanken tømmes, rengjøres og kontrolleres at et egnet firma. Kommunen skal informeres når tanken saneres. 


Registrering av oljetanker

Har du eller har du hatt en oljetank på din eiendom, vil kommunen gjerne ha beskjed om dette. Ved å fylle ut dette elektroniske skjemaet hjelper du oss å få en bedre oversikt over miljøstatus i Halden kommune. 
Opprettet: 21.09.2018 10:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar