Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Framtidsrettet næringsstøtte

Lisa Gustavsen Endret:21.04.2020 09:31

I budsjett for Halden kommune 2020 er det satt av midler til framtidsrettet næringsstøtte.

​Det står beskrevet i budsjettet at bakgrunnen for satsingen er at tjenestetilbudet i kommunen skal utvikles videre ved hjelp av tjenesteinnovasjon, ny teknologi og digitalisering. Dette innebærer at det etableres en generell tilskuddsordning rettet mot blant annet nyetableringer, næringsklynger og innovasjonsbaserte næringer som er lokalt forankret. 

Retningslinjer for Halden kommunes næringsfond «Framtidsrettet næringsstøtte» ble vedtatt i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø den 10. mars 2020 

Halden kommune bevilger midler til næringsfondet for hvert år gjennom vedtatt budsjett. Fondet er et fritt disposisjonsfond. For 2020 er det satt av 1 million kroner til ordningen. 

Her kan du lese mer om framtidsrettet næringsstøtte.

Opprettet: 21.04.2020 09:26

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar