Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
 • Siste

Gå ikke glipp av viktige midler

Lisa Gustavsen Endret:06.11.2020 15:07

​Næringsdrivende som har et prosjekt som gir flere arbeidsplasser og økt næringsaktivitet i Halden kan søke om Covid19-støtte.

​Halden kommune har fått tildelt ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19 pandemien og det står fremdeles igjen 1,5 millioner kroner å søke på.

Søknadsfristen er 22.11.2020. Det er viktig å bruke skjemaet på regionalforvaltning.no og oppfylle de kriteriene som KMD (Kommunal og Moderniseringsdepartementet) og Viken stiller.

Næringslivet kan søke om Covid19-støtte

Næringslivet i Halden kan nå søke på tilskudd fra regjeringens krisepakke 3 mot Covid 19. Haldens andel for søknad i november er på over 1,5 millioner kroner.

To aktører fikk utdelt støtte i september og nå er det klart for ny søknadsrunde. Dersom du har forretningsadresse i Halden, et prosjekt som gir flere arbeidsplasser og økt næringsaktivitet i Halden kan du gå inn på skjemaet under og søke midler.

 Alle søknader fra bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Halden må sendes inn her.

 

For å motvirke effekten av Covid 19 har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) bevilget totalt 61,4 millioner kroner til kommunale næringsfond til kommunene i Viken. Tiltaket er en engangsbevilgning til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen. Målgruppen for ordningen er bedrifter og næringsaktører.

Kriterier fra KMD er:

 • Det skal brukes www.Regionalforvaltning.no i utlysing, søknad og rapportering på bruk av virkemidlene.
 • Midlene må gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet
 • Målgruppen er bedrifter og næringsaktører og skal brukes til bedriftsrettet støtte og andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig
 • Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vektlegges
 • Kriteriene for måloppnåelse er utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk vekst
 • Støtten skal gis i tråd med regelverket om offentlig støtte

Føringer fra Viken fylkeskommune er:

 • Tilskuddsmidlene skal bidra til varig næringsutvikling og ikke til rene sysselsettingstiltak
 • Innsatsen bør knyttes opp mot føringer i kommunale og regionale næringsplaner
 • Det er ønskelig at innsatsen styrker digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet
 • Bruk av midlene må sees i sammenheng med andre kommunale, regionale og nasjonale tiltakspakker/støtteordninger for å sikre best mulig effekt og unngå dobbeltfinansiering

Søknadsfrist

For Halden kommunes del legges søknadsskjema ut på Regionalforvaltning.no med søknadsfrist 22. november 2020. Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø (HTEK) behandler innkomne søknader i utvalgsmøter 8. desember 2020.

Opprettet: 06.11.2020 14:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar