Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Gode rutiner som sikrer drikkevannskvaliteten

Lisa Gustavsen Endret:05.07.2019 10:35

​Halden kommune har god drikkevannskvalitet og rutiner for å bevare det slik

​Etter hendelsen rundt drikkevann i Askøy kommune ønsker Halden kommune å informere om rutiner vi har for å sikre trygt, godt og nok drikkevann til Halden kommunes drikkevannsabonnenter.

Kommunen er pliktig overfor myndighetene å ha en prøvetakingsplan for råvann og drikkevann - ut fra vannbehandlingsanlegg og på vannledningsnettet inkl. høydebasseng - i h.h.t. drikkevannsforskriften. Denne skal følges, og det skal rapporteres årlig til Mattilsynet.

Prøver av vannet
Halden kommune tar ca. 390 prøver som analyseres for flere parametere, av råvann og drikkevann hvert år. Ca 130 av disse blir analysert på et akkreditert laboratorie, mens de øvrige blir analysert på laboratoriet ved Lille Erte vannbehandlingsanlegg. For hver prøve blir det analysert på flere parametere. Dette gjelder for alle kilder, Femsjøen, Lille Erte, Holvannet, Ørsjøen og Kornsjøen, samt alle vannbehandlingsanlegg; Lille Erte vannbehandlingsanlegg, Prestebakke vannbehandlingsanlegg, Kornsjø vannbehandlingsanlegg og ledningsnett inkludert høydebasseng og trykkøkingsstasjoner.

Det tas daglig bakteriologiske prøver av vannet ut fra vannbehandlingsanlegget (drikkevannn) på Lille Erte. 

Fra Prestebakke og Kornsjø tas det prøver en gang pr.uke. Her er det imidlertid ingen høydebasseng/fordrøyning av vannet, det vi produserer går til forbruk så godt som uten oppholdstid. Halden kommune har ikke hatt bakteriologisk forurenset vann ut fra hverken Prestebakke eller Kornsjø vannbehandlingsanlegg i den tiden kommunen har vært eier av disse (aldri gitt kokevarsel). Samtlige parametere blir analysert en gang pr. uke. 

Fra høydebasseng Lille Erte blir det tatt prøver fem dager pr. uke. For høydebasseng er det rutiner for rengjøring og vedlikehold.

Vannledningen skiftes ut
Når det gjelder selve vannledningsnettet og fare for innlekking, vil det alltid være en fare for dette. Driftspersonell vil imidlertid se dette på driftskontrollen i form av at trykket i ledning endrer seg. Trykket vil falle dersom ledning har lekkasje og det kan være fare for innlekking av avløpsvann. Trykket vil øke dersom noen prøver å trykke fremmedvann på ledningsnettet.

Flere meter vannledning blir skriftet ut hvert år. Der vi sanerer avløp blir vannledningen skiftet ut, i 2018 ble det skiftet ut ca. 7,8 km vannledning.

 Halden kommune har gode rutiner rundt produksjon og levering av drikkevann som sikrer at vi leverer godt, trygt og nok drikkevann til abonnentene våre.

Opprettet: 02.07.2019 10:53

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar