Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Godt omdømme og positiv holdning

Lisa Gustavsen Endret:20.11.2018 11:01

​Slik beskrives avdelingen som stakk av med Halden kommunes HMS-pris 2018. Kommunalteknikk, avdeling Sommerro har jobbet målbevisst med HMS og gode dialoger på arbeidsplassen

HMS prisen 2018 overrekkelse.jpgOrdfører Thor Edquist hadde æren av å dele ut prisen til tre fornøyde representanter for avdelingen. Det er åttende gang kommunen deler ut HMS-prisen som denne gangen gikk til komunalteknikk, avdeling Sommerro.

Avdelingen har nylig blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Noe som viser at de jobber målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

  - Dette var veldig moro. Vi takker juryen og er glade for at arbeidet vårt med å sette Sommerro på kartet på en positiv måte har gitt resultater, sa avdelingsleder Carl Otto Evenrud da han mottok prisen sammen med fagarbeider Claes Andersson og fagarbeider Jon-Steinar Høie-Olsen .

Prisen består av en vandrepokal, et diplom og 10.000 kroner som kan benyttes til trivsel- og velferdstiltak. 

Halden kommune deler hvert år ut en pris til en avdeling eller enhet som utmerker seg spesielt innen arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). 

I 2018 var det to nominerte, Kommunalteknikk, avdeling Sommerro og Intermediæravdelingen på Helsehuset.

For å vinne denne prisen forventes det et engasjement og innsats utover de rutiner og retningslinjer som foreligger. Alle ansatte har hatt mulighet til å nominere kandidater. Arbeidsmiljøutvalgene i hver sektor har valgt ut sine kandidater, mens hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) i Halden kommune utgjør juryen som kårer vinneren. 


Dette er juryens begrunnelse: Kommunalteknikk, avdeling Sommerro

Avdelingen har et godt og implementert HMS-arbeid og jobber systematisk og målrettet med dette. De er i gang med Miljøfyrtårnsertifisering og har som mål å være sertifisert i løpet av 2018. HMS er fast tema på alle avdelingsmøter med alle ansatte tilstede og på ukentlige driftsmøter med alle fagledere tilstede. Det er etablert samarbeidsarenaer med verneombud og tillitsvalgte, og det er god dialog mellom tillitsvalgte, verneombud og avdelingsleder.

Lederne har daglig god dialog med sine ansatte. Arbeidstagerne har stor påvirkning på hvordan arbeidsoppgavene skal løses. Det er lagt opp til frihet under ansvar. Det har vært en betydelig nedgang i fravær det siste året, og de forteller om høy grad av tilrettelegging for nærvær. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging, både for sykmeldte og i håp om å forhindre sykmeldinger. De har fokus på forebygging av belastningsskader og har f.eks. gått til innkjøp av robotgressklipper på Halden Stadion. Avdelingen driver miljøskapende og trivselsskapende arbeid. I det daglige har de felles kaffepauser, og en gang i blant har de sosiale sammenkomster eller felles lunsj. De har laget ny uteplass med rastebenker og bålpanne, og uteområdene er alltid beplantet. Det er også høyt fokus på en ryddig arbeidsplass.

Avdelingen har godt omdømme og får positiv omtale av andre. De får mange positive tilbakemeldinger fra folk de treffer i jobben, og kan fortelle at de får mange «likes» på jobbene som presenteres på Halden kommunes Facebookside. De har også fått skryt i HA flere ganger for utførte oppdrag. I løpet av 2018 har avdelingen bidratt med hjelp og utstyr til mange arrangementer. Tilbakemeldingene fra de ulike arrangørene er at «Alt ordner seg» når de kontakter Sommero, og at de møter en positiv holdning uansett hvem de er i kontakt med i avdelingen.


​Kriterier for Halden kommunes HMS-pris: 
Avdelingen/enheten har et godt og implementert HMS-arbeid. Avdelingen/enheten jobber systematisk og målrettet med HMS-arbeidet. Det kan vises til høyt nærvær / betydelig nedgang i fravær siste året. Det kan vises til høy grad av tilrettelegging for nærvær. 
Avdelingen/enheten driver miljøskapende- og trivselsskapende arbeid. Avdelingen/enheten har godt omdømme og får positiv omtale av andre. Avdelingen/enheten har etablerte arenaer hvor HMS er tema. Det er etablert samarbeidsarenaer med verneombud og tillitsvalgte.


Opprettet: 20.11.2018 08:41

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar