Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Regler for grensepassering

Lisa Gustavsen Endret:01.04.2020 14:53

​Halden kommune har fått mange henvendelser vedrørende regler for grensepassering mellom Norge og Sverige. Det gjelder særlig familiære forhold, som samvær med barn og å ta seg av gamle foreldre.

Utlendinger får ikke lenger reise inn i Norge, men det er kommet noen klargjøringer for unntak i forskriften som regjeringen vedtok 15 mars. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-293

Vi gjør oppmerksom på at de gruppene som er opplistet under ikke er unntatt fra forskrift om karantene, noe som betyr at de som kommer til Norge fortsatt vil få 14 dagers karantene. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-13-287

De som kommer til landet vil kunne reise igjen selv om de er karantene. I forskrift om karantene står det i §2a:

Personer som har karanteneplikt etter § 1, kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Man kan altså ikke reise med offentlig transport.

Regjeringen skriver på sine nettsider:

Det kan gis rett til innreise dersom særlige grunner tilsier det. Dette gjelder blant annet følgende grupper:

  • Mindreårige barn og fosterbarn til utlending som bor eller jobber i Norge.
  • Utlending som har et særskilt omsorgsansvar for personer som bor i Norge, herunder mindreårige barn eller fosterbarn eller andre med særskilte omsorgsbehov.
  • Utlending som på grunn av sterke velferdshensyn har behov for å reise inn i Norge, og besøket ikke kan vente, f.eks. utlending som skal besøke døende eller alvorlig sykt nærstående familiemedlem i Norge (ektefelle/samboer, søsken eller familiemedlemmer i opp- eller nedstigende linje).
  • Utenlandsk cruisepassasjer som har påbegynt cruise før 16. mars kl. 08.00, og har behov for innreise til Norge for å kunne returnere til hjemlandet.
  • De som mener at de er i en av disse gruppene må sørge for at de har nødvendig dokumentasjon med når de skal inn i landet.

Dersom du bor i Norge, har mindreårige barn og har samværsordning eller delt foreldrerett, så er det mulig for barna å komme til Norge. De kan ikke reise med offentlig transport i Norge, så dere må ordne med å hente og bringe på grensa.

Dersom du bor i Sverige og har gamle foreldre med omsorgsbehov i Norge som du har pleid å hjelpe, så er det også mulig å fortsette å gjøre.

De som mener at de er i en av disse gruppene må sørge for at de har nødvendig dokumentasjon med når de skal inn i landet.
  • Ta med pass.
  • Bekreftelse på at man har omsorgsansvar – for eksempel fødselsattest til barn, legeattest eller bekreftelse fra kommunehelsetjenesten på at foreldre har særskilte omsorgsbehov etc.

Når det gjelder norske borgere som reiser til Sverige, så er det ingen endring på karantenereglene ved retur til Norge. Det er fortsatt 14 dagers karantene.


Tilbake til Halden kommunes samleside med alt av informasjon om koronapandemien

Opprettet: 25.03.2020 11:47

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar