Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Høy badevannstemperatur – smitte med bakterier etter sjøbad

Lisa Gustavsen Endret:09.08.2018 08:24

​Folkehelseinstituttet melder at flere personer har blitt alvorlig syke med sårinfeksjon som skyldes bakterier i sjøvann

stuper.jpgAlle er voksne over 50 år som har badet med sår eller har pådratt seg sår under bading i Oslofjorden i fem ulike kommuner, Bærum, Oslo, Moss, Vestby og Fredrikstad. Flere har også meldt om mildere tilfeller av sår- og øregangsinfeksjoner.

På grunn av det varme været, har temperaturen på badevannet vært høy i en lengere periode. Dette har gitt gode vekstbetingelser for enkelte bakterier i brakk- og saltvann. Smitte kan skje ved bading gjennom sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt, eldre personer eller personer med leversykdommer eller hemokromatose*) er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og sårinfeksjon, til mer alvorlig sykdom som blodforgiftning.

Folkehelseinstituttet gir råd om forebyggende tiltak ved bading:
* Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).

* Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.

* Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.

* Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.

* Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Rådene gjelder hele Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet.

Vibriobakterien må ikke forveksles med de bakteriene vi fra tid til annen får i badevannet som følge av kloakkforurensning (tarmbakterier), og som det tas prøver av lokalt. Den generelle badevannskvaliteten følges opp av Miljørettet helsevern i kommunen, les mer her. Det er ikke hensiktsmessig å analysere for vibriobakterier ved de enkelte badestrendene. På grunn av årets situasjon med høy sjøtemperatur over lengre tid er det forventet at disse bakteriene kan forekomme i de aktuelle områdene, også i Halden

Opprettet: 08.08.2018 14:37

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar