Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Vi satser på digital matsvinnreduksjon

Lisa Gustavsen Endret:24.06.2020 13:42

​Halden kommune har fått 1 million kr i tilskudd for gjennomføring av prosjektet «Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon» fra Klimasats, Miljødirektoratets støtteordning for klimatiltak i kommunene

Det er søkt om støtte til å implementere en digital løsning som skal bidra til bedre planlegging, oppfølging, logistikk og kvalitetssikring av matproduksjon i kommunen.

Prosjektet skal støtte opp under Halden kommune sin målsetting om å bli Norges mest innovative kommune, og fokus på bærekraftig utvikling. Halden er sannsynligvis den første kommunen som tar i bruk en slik digital løsning for å få bedre forståelse av og redusere eget matsvinn. 

sentralkjokken.pngFokuset vil være rettet mot sentralkjøkkenet og helse- og omsorgssektoren der matsvinnet er størst, men også skoler og barnehager vil bli involvert. Det er en åpenbar overføringsverdi til andre kommuner med tilsvarende utfordringer i framtiden.

I tillegg til kommunens egen virksomhet, ønsker vi også å involvere og bevisstgjøre næringslivet, arrangementer og private i Halden. En bærekraftig mathåndtering vil føre til mer effektiv ressursbruk, vil kunne spare tid og penger og redusere utslipp av klimagasser. Hver kilo produsert mat tilsvarer i gjennomsnitt et utslipp på ca. 2,8 kg CO2, og her kan både den enkelte innbygger, store og små bedrifter og kommunen selv bidra for å redusere utslippene.

I forbindelse med prosjektet har Halden kommunen startet en dialog med teknologiselskapet TotalCtrl som leverer programvare som koples til eksisterende varebeholdningssystemer hos næringsaktører, storkjøkken og lignende. Produktdata hentes inn i en sky-basert analyseplattform, og resultatet gir aktøren innsikt gjennom varslinger, hyllebaserte heatmaps, visualiseringer mm. Programvaren vil hjelpe med å spare tid og kostnader og effektivisere matsvinnhåndteringen. Dette er positivt for hele verdikjeden, fra produsent til forbruker.

Prosjektet starter opp høsten 2019 og vil pågå ut desember 2020.

Bakgrunn, Klimasats


Miljødirektoratet mottok 574 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" i 2019. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 577 millioner kroner. Det er satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet til ordningen i 2019. Miljødirektoratet har mottatt 13 søknader om støtte til tiltak for å redusere matsvinn og satse på klimavennlig mat for rundt 5,3 millioner kroner.


Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og prioriteringskriteriene.Opprettet: 01.07.2019 08:41

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar