Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Har du husket å registrere brønnen din?

Lisa Gustavsen Endret:06.11.2018 10:47

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler  vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann.

Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.
Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen.

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små vannforsyningssystem. l skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å
markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt
over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne
informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan være uunnværlig når kommunen legger planer for
bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. 
Det er for eksempel viktig at kommunen vet om det er et vannforsyningssystem i nærheten når det skal gis tillatelse til plassering av en kloakk-kum.
Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.
Drikkevannet skal være trygt- også fra små vannforsyningssystem.

l januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra
små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i
En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du Iese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k
lnformasion til de minste vannforsyninqssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 O0 OO, og spør
om å få snakke med din lokale avdeling.


Opprettet: 06.11.2018 10:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar