Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Helseansatte skal bruke munnbind

Henrik Meyer Endret:20.11.2020 13:14

For å beskytte våre mest sårbare pasienter innfører Halden kommune bruk av munnbind for ansatte når de utfører pasientnært arbeid i hjemmesykepleien, ved sykehjemmene, helsehuset og flere boliger.

Kriseledelsen i Halden kommune har besluttet å innføre bruk av medisinsk munnbind i en tidsbegrenset periode for alle ansatte som utfører pasientnært arbeid på følgende driftssteder:

  • Helsehuset/ Karrestad, sengeposter
  • Helsehuset/ Karrestad, ergoterapi- og fysioterapitjenesten i pasientnært arbeid på Karrestad eller i pasientens hjem (ikke ved Helsestasjon, skoler og barnehager)
  • Iddebo, Bergheim og Solheim sykehjem
  • Hjemmesykepleien
  • Vaterland/ Hagegata, Søsterveien og Bergheim tilrettelagte boliger med bemanning
  • Konglelund boliger
  • Legevakt og øvrig tjenester som har eget opplegg for bruk av munnbind fortsetter sin praksis som i dag. 
Tiltaket gjelder i pasientnært arbeid der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Bruk av munnbind innføres med virkning fra og med fredag 20. november og varer til og med 30. november. Da vil kriseledelsen vurdere om tiltaket skal videreføres eller ikke. Dette gjøres for å beskytte våre mest sårbare pasienter for smitte utenfra. 

Utvidet bruk av munnbind gjelder for noen av de ansatte i Halden kommune. Det kan bli aktuelt å innføre krav om munnbind også i andre avdelinger i Halden kommune, men et slikt tiltak skal bare innføres der fordelene er flere enn ulempene.

Det er ikke innført påbud eller anbefalinger om bruk av munnbind for innbyggere i Halden. 

Sikrer sårbare pasienter

Beslutningen er tatt etter rådføring med Folkehelseinstituttet. Selv om smittesituasjonen i Halden kommune isolert ikke tilsier behov for munnbind, så mener både FHI og kommuneoverlegen i Halden at det er viktig også å se på smittesituasjonen i våre nabokommuner og andre nærområder når vi skal vurdere tiltak lokalt.

- Innbyggere i Halden som ser helsepersonell med munnbind i byen vår, skal vite at dette innføres for å beskytte sårbare pasienter for smitte utenfra. Å gå med munnbind store deler av arbeidsdagen er en belastning. Bruk av munnbind kan også gi kommunikasjonsutfordringer og øket uro hos noen pasienter. Det er derfor viktig at både ansatte og pasienter opplever perioder både med og uten munnbind i løpet av en arbeidsdag, sier Kjersti Gjøsund.

Erstatter ikke andre smitteverntiltak

Ifølge Folkehelseinstituttet kan munnbind bidra til å forhindre at du smitter andre dersom du er syk uten å vite om det selv, men det erstatter ikke andre smitteverntiltak. 

- Å holde en meters avstand til andre er fortsatt førstevalget, da dette reduserer smitterisikoen med anslagsvis 80 prosent. Det å bruke munnbind alene antas bare å ha 40 prosent effekt. Munnbind er et tillegg til de smitteverntiltakene vi allerede har, og ikke en erstatning. Vi ber derfor om forståelse for at våre ansatte fortsatt må holde avstand der dette er mulig, sier kommuneoverlegen.


Opprettet: 20.11.2020 13:09

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar