Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Her skal det asfalteres i 2017

Henrik Meyer Endret:08.05.2017 15:14

​Halden kommune skal bruke 6.5 millioner kroner på asfalt i 2017. Disse veiene blir prioritert i år.

Asfalt - Blokkveien (Foto Henrik D. Meyer).jpg
Slik ser det nå ut i veien opp til ishallen og Gimle skole, der det ble lagt ny asfalt tidligere i april.

6,5 millioner kroner

Det skal brukes 5 millioner kroner på reasfaltering av eksisterende asfaltveier i år. I tillegg skal det brukes 1,5 millioner kroner på asfaltering og tilrettelegging for asfaltering av grusveier.

Det er gjort beregninger som viser at Halden kommune måtte bruke fire millioner kroner på reasfaltering i år for å holde standarden på det samlede kommunale veinettet på samme nivå som før. Når det nå brukes 5 millioner kroner på reasfaltering, er det beregnet at standarden samlet sett vil øke noe.

Slik prioriterer vi

Det er et stort etterslep på asfalt i Halden, og kommunen får derfor ikke asfaltert over alt hvor det er behov. Derfor er det jobbet grundig med å prioritere på en måte som gjør at Halden får mest mulig nytte igjen for hver krone som brukes på asfalt.

Dette er kriterier som er lagt til grunn for valg av strekninger som får asfalt i år:

  • Antall meter vei per investerte krone (kost/nytte).
  • Veikvalitet sett opp mot trafikkmengde. Dårlige veier med stor trafikk har blitt prioritert høyere enn dårlige veier med lite trafikk.
  • Veier som skal graves opp i forbindelse med fremtidig arbeid med vann og avløp (VA) er ikke prioritert da disse vil oppgraderes som del av VA-prosjekt.
  • Deler av strekninger der hele veistrekning ikke er oppnåelig innenfor budsjett.
  • Asfaltering av første del av grusvei der slitasjen er størst grunnet akselerasjon/nedbremsing der budsjettet ikke gir åpning for å asfaltere hele veistrekningen. Dette vil erfaringsmessig ha svært positiv effekt på vedlikeholdskostnadene knyttet til grusveien og har en høy kost/nytte verdi.

Disse asfaltveiene skal asfalteres på nytt:

(antall meter asfalt i parentes)

1 Stenerødfeltet* (2000)
2 Peder Ankers gate (203)
3 Våkemark (250)
4 Eskevikveien (200)
5 Solerødveien- mot Ulvåsveien (125)
6 Eklundveien (500)
7 Alfheimveien (225)
8 Blokkveien, inn til Gimle skole (250)
9 Bratner Terrasse 2-12 (193)
10 Bakkelundveien, Hjortsberg (250)
11 Fjellstua, mot toppen (80)
12 Løvveien (118)
13 Vestgårdveien (langlapper 250)
14 Hovsveien ** (langlapper 400)
15 Skriverødveien (langlapper 230)
16 Forstømsvei (300)

*På Stenerød vil store deler av veiene asfalteres i halve veibredden av Get i forbindelse med graving av fiber. Kommunen blir med og bekoster den delen av veien som ikke faller inn under Get sitt ansvar. Kommunen får på den måten mye ny vei per investerte krone.
**På Hovsveien er det prioritert å rette de største avvikene i påvente av at det skal gjennomføres et arbeid med vann- og avløp (VA) på deler av denne strekningen.

Reservelisten

Om det er gjenstående midler, vil følgende veier prioriteres:

Eventyrveien (202)
Furuboveien (100)
Kommandantveien (250)
Tistedalsveien (130)
Svinesundsparken (40)
Sørliveien (100)
Violgata (80)
Oskleiva (100)

Disse grusveiene får asfalt:

(antall meter asfalt i parentes)

1 Fagerholtveien - Øvre (470)
2 Øvre Fagerholt (470)
3 Blekergata (28)
4 Willerups gate (92)
5 Brekke-Buerkrysset (100)
6 Innkjøring-Mjølnerød (80)
7 Innkjøring-Skauskroken- R22 (100)
8 Innkjøring-Skauskroken- Kornsjø (50)
9 Innkjøring-Brekke sluser (100)
10 Innkjøring- Høyås (80)
11 Indre del av Øvre Fagerholt skal gruses/tilrettelegges slik at det kan asfalteres i 2018. (630)
12 Strandveien, Sponvika (25)

På grusveier er kryssene spesielt utsatt for slitasje i forbindelse med nedbremsing og akselerasjon. Av denne grunn prioriteres det i 2017 å asfaltere innkjøringer for å redusere driftsvedlikeholdet.

Det er flere som asfalterer i Halden. På dette kartet kan du se hvor Statens vegvesen planlegger å asfaltere i år.

 

Opprettet: 27.04.2017 11:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar