Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Hva gjør vi for å verne om fastlegene?

Henrik Meyer Endret:20.03.2020 14:09

​Fastlegene er svært viktige for å ivareta helsen til alle innbyggere som ikke er smittet av koronaviruset. Derfor gjør Halden kommune noen tiltak for å beskytte fastlegene. 

Fredag omtalte nasjonale medier at flere fastleger i Oslo var bekymret for situasjonen. I Halden har vi tatt noen grep for å redusere risiko rundt fastlegene. 

- Også i Halden er det en utfordrende situasjon, men Halden kommune har i samarbeid med fastlegene allerede rukket å iverksette noen tiltak for å ivareta primærhelsetjenesten. Det er svært viktig at fastlegene skal kunne fortsette å gjøre sin jobb og det forsøker vi å sikre så godt det lar seg gjøre i denne situasjonen, sier direktør for helse og mestring Veronica Aam i Halden kommune.

Eget koronakontor

Halden kommune har allerede opprettet det vi kaller et koronakontor. Det er en egen enkel klinikk i egne lokaler for pasienter med luftveissymptomer. Det er også her vi utfører testing for koronaviruset. Dette koronakontoret var i virksomhet fra mandag. De som jobber der har nødvendig beskyttelse.

- Fastlegene kan henvise pasienter til koronakontoret ved symptomer som bør undersøkes under beskyttede forhold. Dermed trenger ikke disse pasientene besøke fastlegekontoret. Forutsetningen for undersøkelse eller testing ved kontoret er at fastlegen har snakket med pasienten på telefon eller ved videokonsultasjon og gjort en avtale med kontoret. Pasienter kan ikke henvende seg direkte til koronakontoret, sier Veronica Aam.

Dette er en av grunnene til at det er svært viktig at alle som har luftveissymptomer eller mistanke om koronavirus må ringe fastlegen eller den kommunale koronatelefonen først. Man må ikke bare møte opp hos fastlegen for da kan eventuell smitte spres og da risikerer også fastlegen å måtte gå i karantene. 

Bruk av video

Halden kommune har den siste uken jobbet sammen med fastlegene om å få på plass ordninger for videokonsultasjon. Dette reduserer behovet for å møte opp fysisk hos fastlegen og reduserer dermed risikoen for smittespredning.

- Kommunen tilbyr de 27 fastlegene å låne nødvendig teknisk utstyr for å ta i bruk videoløsninger og vi dekker noen driftskostnader i en innledende fase slik at det skal være enkelt å komme i gang. Vi har også opprettet en egen teamsgruppe for fastlegene slik at det blir enklere å samarbeide og dele praktiske tips. Det er ikke alle som har slike løsninger ennå, men vi jobber kontinuerlig sammen for at flere skal kunne ta dette i bruk, sier Merete Tangen, som leder team for innovasjon og digitalisering i kommunalområde helse og mestring.

Det er fastlegen som avgjør om konsultasjon kan gjøres på video eller om det er nødvendig med et fysisk oppmøte. 

Fastleger får noe smittevernutstyr

Kommunen kartlegger nå hvilket smittevernutstyr fastlegene har behov for.  Halden har som alle andre kommuner begrenset tilgang på smittevernutstyr, fordi alle helsevirksomheter trenger dette nå. Halden kommune sørger likevel for at innkjøp av nødvendig utstyr koordineres slik at fastlegene sikres det mest nødvendige. 

- I Halden har vi bedt næringslivet ta kontakt dersom de har slikt utstyr å avse og vi har allerede fått tilgang på noe. Det er vi svært takknemlig for. Vi har nå begynt jobben med å fordele smittevernutstyr til de som trenger det mest. Vi har allerede levert ut smittevernutstyr til fastlegekontor som var gått tom for dette. Selv om tilgangen er begrenset, ser vi at vi kan klare å fordele noe smittevernutstyr til fastlegene og det er jeg glad for, sier direktør for helse og mestring Veronica Aam. 


Opprettet: 20.03.2020 14:01

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar